Workshop i Warszawa, dag 1

Warszawa 28 maj. I dag startade jag en workshop för tjugoen engagerade polska pappagruppsledare. En upplevelse, fina diskussioner och ett hästjobb. Och kul var det. 

 

De trevliga och diskussionslystna workshopdeltagarna i arbete

De trevliga och diskussionslystna workshopdeltagarna i arbete

Dagens workshop gick åt till att identifiera deltagarnas egna bevekelsegrunder för att jobba med pappor, identifiera den polska pappans sammanhang samt att vaska fram de ämnen som kan vara intressanta att diskutera i polska pappagrupper.

Frånvarande fäder på riktigt

Det var framför allt två saker som jag fäste mig vid. Dels de effekter Polens historia har haft, hela generationer av pappor har varit försvunna på grund av krig vilket gjort pappor frånvarande i familjelivet. Eller som en deltagare uttryckte det: ”they have been absent for real”. Och ännu har inte pappan riktigt kommit tillbaka på allvar i föräldraskapet.

Förändring för den polska pappan

Det i sin tur betyder att det finns några generationer föräldrar som över huvud taget inte har haft fäder som föräldraförebilder. Dessutom genomgår den polska pappan just nu en förändring som innebär att han ska axla den traditionella rollen som familjens överhuvud, huvudförsörjare och man som inte ska visa sig svag, samtidigt som många börjar ifrågasätta den rollen.

Men förändringarna kommer att ta tid, trodde deltagarna. Därför är det bra att starta pappagrupper.

Behov av kunskap

Att få fram ämnen till gruppträffarna var inte några större problem, det fanns så många förslag att vi kunde fylla minst 12 pappagruppsträffar. Det verkar finnas ett stort behov av kunskap kring barns utveckling och praktiska tips för pappor om hur man faktiskt sköter ett litet barn eftersom många män känner sig, som de uttryckte det, ”helt hjälplösa” när de själva ska ta hand om sitt barn, i synnerhet små barn.

Lag mot aga har inte gett effekt

Sedan är det ju det där med kaffe- och lunchraster. Under ett samtal med kaffekoppen i handen lärde jag mig att trots att det sedan 2010 (ca, lite osäker på årtalet) har funnits en lag mot aga men att lagen ännu inte gett någon vidare effekt. Allt för många ser det som helt naturligt att slå sina barn för att upprätthålla disciplinen.

Deltagarna i den här workshopen har själva aktivt ansökt hos Nobodys Child Foundation för att få vara pappagruppsledare. Några av de tjugoen deltagarna kommer att jobba ute i landet.

I morgon blir det metodik, ledarskap samt att skapa ett innehåll för några pappagrupper.

Texten finns även på nilspettersson.nu

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *