Verktyg och metoder för dig som leder föräldragrupp, del 2: Låt deltagarna informera sig själva

Vi åker runt i landet med vår halvdagskurs ”Verktyg och metoder för dig som leder föräldragrupper”. Vi skriver några bloggposter för er som antingen inte kan delta eller er som har deltagit, och bjuder på tips och tricks som kan vara till nytta men som vi inte direkt behandlar på kursen. Gratis fortbildning från Södertörns Lärcentra. 

Det finns dagar då information, kunskap och allt vad du nu ska leverera känns övermäktig. Din kunskap är förstås guld, men underskatta inte deltagarnas egen förmåga att skaffa och tillägna sig kunskap. Om du istället börjar se på din roll som någon som ger möjlighet till reflektion, diskussion och eftertanke ökar möjligheterna radikalt för att deltagarna tar åt sig informationen.

När lär vi oss?

Tänk efter, när lärde du dig mest? Under den evighetslånga föreläsningen där du bara lyssnade eller under grupparbetet själv fick ta reda på fakta och kunskap? Den egna reflektionen och tanken gör att kunskap fördjupas och fastnar. Att kombinera information och eget arbete är viktigt för att lära och ta in ny kunskap.  Du förstår vad jag är ute efter: tona ner din egen roll och låt deltagarna göra en del av jobbet, det blir alltid ett bättre resultat. Frågan är hur det ska gå till.

Tillhandahåll material att ta ställning till

En variant är att ge deltagarna uppgiften att diskutera en viss information innan du levererar den. Det är faktiskt ganska enkelt: dela upp deltagarna i lämpliga grupper eller diskutera i hela gruppen om den inte är så stor. Frågan som diskuteras kan exempelvis vara för- och nackdelar med amning. Det enda du behöver göra är att hitta ämnet, formulera en lämplig diskussionsfråga och dela upp gruppen. Några saker att tänka på:

  • Be deltagarna anteckna stolpar från diskussionen.
  • Förbered deltagarna på att dom ska berätta hur de tänkte, vilka för- respektive nackdelarna är eller något annat som du kommer på.
  • Du sammanfattar diskussionen med stolpar på ett blädderblock eller en whiteboard.
  • Spara denna sammanfattning.

Om du vill kan du använda resultatet som underlag och knyta an till det när du vid ett annat tillfälle ska leverera den information.

Prova och hoppas att du får nytta av den här metoden!

 

 

 

 

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *