Workshop för dig som leder föräldragrupper

FamiljUnder förra året deltog många i vår kurs ”Verktyg och metoder för föräldragruppsledare”. Utvärderingarna visade att vi hade riktigt nöjda deltagare. Snittbetygen var nästan full pott och vi fick kommentarer som ”Inspirerande!” ”Nu känner jag mig peppad att jobba med föräldragrupperna på ett nytt sätt!”  

Varje gång var vi lika glada över den positiva responsen. Men det var en sak som återkom i utvärderingarna och som vi nu har funderat kring: det behövdes mer tid för eget arbete och diskussion. Vi har tagit den synpunkten på allvar. Även vi kände att det var väl kort tid. 

Därför kommer vi nu erbjuda en heldags workshop med fördjupat innehåll.

Workshopen har ett tydligare fokus på praktiska övningar och idéarbete. Under en heldag får du utifrån ett idéarbete möjlighet att jobba fram ett antal träffar som du sedan kan använda i föräldragrupper. Syftet är att deltagarna ska ha med sig ett eget utarbetat koncept för att jobba med föräldragrupperna på den egna mottagningen.

Workshopen blir en blandning av korta inspirationsföreläsningar, eget arbete och diskussioner under ledning av Mats Berggren och Nils Pettersson.

Det spelar ingen roll om du har deltagit i vår tidigare metodkurs eller inte, du kommer ha stort utbyte av den här kursen ändå.

Du kan få mer information här>>>

Du kan också ladda ner WORKSHOP_INFO för mer information.

 

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Enkla tips för dig som leder föräldragrupper

föräldragrupperDu leder föräldragrupper. Du träffar en grupp för första träffen. Du känner dig förstås lite nervös eller kanske undrar du hur du ska kunna tillgodose alla behov hos deltagarna och besvara alla frågor. Du vill ju ge gruppen ett bra innehåll.

Kanske har du inte heller hunnit förbereda dig tillräckligt eftersom du har massor av andra uppgifter. Tro oss, vi vet hur det känns. Nu har vi goda nyheter åt dig: det finns okomplicerade lösningar.  Här får du tre enkla tips som gör arbetet med gruppen lite enklare och ger deltagarna ett mervärde:

Tips 1: Deltagarpresentationen

Gör deltagarpresentationen till din idébank. Du kan göra en lathund på ett whitboard eller ett blädderblock där du skriver ner punkter som stöd för deltagarna.

Viktigt att du formulerar punkterna så att deltagarna måste ta ställning. Exempel på lathund:

  • Namn
  • När vi får barn eller när vi fick barn och i så fall vad barnet heter.
  • Det här kommer vi/jag vara bra på som föräldrar.
  • Jag/vi tror att livet kommer förändras ungefär så här.
  • Ett påstående, ex: Det är viktigt att föräldrarna verkligen kan allt från början i sitt föräldraskap.

(Fler förslag på det här kan du få om du kontaktar oss eller går någon av våra kurser/utbildningar.)

Tips 2: Skapa en idé/materialbank

Om du har svårt att hinna planera dina träffar innehållsmässigt kan det vara en god idé att skaffa en materialbank. Filmer vet vi att många använder som diskussionsunderlag. Andra exempel på material är:

Artiklar om lämpliga ämnen att diskutera kring

Forskningsresultat som kan vara lämpliga att ta upp till diskussion

Bilder att diskutera kring

Utskrivna papper med påståenden som deltagarna kan diskutera kring i grupper. (Klicka på PÅSTÅENDEN ATT ANVÄNDA I FÖRÄLDRAGRUPPEN så får du några förslag att använda eller låta dig inspireras av.)

Utskrivna papper med frågor kring vilka förändringar i livet den första tiden med barnet innebär. Viktigt att frågorna inkluderar båda föräldrarna.

Tips 3: Inkludera och tänk brett

En föräldragrupp är till för alla föräldrar. Även den som eventuellt inte är närvarande. Vi vet ju att du som personal har ett krav på dig att leverera information, vilket förstås är viktigt. Ändå är det kanske viktigare att funderar på hur du inkluderar alla och för diskussionen.

Inkludera

Var inte rädd för vad du tror är ovidkommande frågor. En pappas fråga om säkerhet i bilen, barnvagnsmodeller eller hur det ska gå att få ihop andra ansvar i livet med familjelivet är ofta ingången till det som är viktigt, nämligen det jämställda föräldraskapet.

Här gäller det att ställa frågorna på ett sätt som för diskussionen vidare. Tycker du att det är svårt att veta hur du ska ställa frågorna ska du veta att det är något du måste träna på. En bra början är att tänka som en reporter: När? Var? Hur? Varför? Vem? Vilka?

Tänk brett

Synen på föräldraskap är för många resultatet av vad de läst, hört och tagit del av i andra sammanhang. Du kan medverka till att de föräldrar du träffar börjar tänka själva kring detta.

Det betyder att du behöver ha ett förhållningssätt som ifrågasätter och vänder på vedertagna idéer. Nu behöver du ju inte själv stå för allt detta. Du kan som tidigare nämnts hitta på påståenden eller ta fram material som står för detta.

Vill du fördjupa dig i detta kan du alltid anmäla dig till vår metodkurs. Klicka här för mer information.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här: