Förhållningssätt när du leder föräldragrupp

rostiga verktyg

Igår var det pappagrupper igen, både jag och min kollega Mats Berggren höll grupper på olika platser i Stockholm. Trots att vi sammantaget har jobbat riktigt länge med att leda pappagrupper behöver vi ibland reflektera kring hur vi faktiskt förhåller oss som ledare i föräldragrupper. Här kommer några hållpunkter: 

Ge information och föra diskussioner på ett sätt som inkluderar båda föräldrarna, även den som inte är där just då

Det är förstås enklast att inkludera de föräldrar som befinner sig i rummet. Men det är inte ovanligt att vi som ledare (i alla fall händer det mig ibland) håller oss inom bekvämlighets- och trygghetszonen i alltför hög grad. Vi glömmer att inkludera den av parterna i familjen som inte är där. Men det är viktigt att diskussionerna i föräldragruppen på ett eller annat sätt följer med hem till den andra föräldern. Arbetet med föräldragrupper betyder enligt hur vi ser det att informationen och kunskapen ska komma hela familjen till godo.

Tips:

  1. Gör en uppgift tillsammans, till exempel en cirkel som delas i tårtbitar efter hur en vecka ser ut tidsmässigt när det gäller arbete, familj, intressen/egen tid, etc.
  2. När en fråga diskuteras i gruppen går det alltid att fråga hur de tror att partnern där hemma skulle tänka om det.
  3. Frågor att ta med hem för diskussion. Till exempel: vad innebär jämställdhet för oss i vår familj?
  4. Ett material att läsa tillsammans och reflektera kring. Till exempel en artikel, bloggtext eller ett kapitel ur någon bok om att fostra barn.
  5. Gör något oväntat och trevligt för din partner där hemma och berätta om det nästa gång föräldragruppen ses.

Att undvika att föra diskussioner i gruppen utifrån fasta sanningar?

Det är lätt att hämma diskussioner genom att börja med ”sanningen” och sedan fråga deltagarna vad de tycker. Ett sätt är att börja från andra hållet: ”Vad har ni hört om smakportioner?” ”Vad har ni hört om barns sömn och vad anser ni om det ni hört?” ”Hur ser ni på amning?” ”Hur tror ni det är bäst att göra när barnen ska sova?”

Det vill säga att om jag vill få deltagarna att diskutera/reflektera måste vi utgå från deras egna tankar och idéer.

Förhållningssätt när du leder föräldragrupp är att tänka på hur råd formuleras

Det är oundvikligt, ibland måste vi ge råd. För barnmorskan eller barnsjuksköterskan som är experter är rådgivning vardag. Men även om man är expert är det viktigt att fundera på hur råden formuleras.

Ordvalet kan bli avgörande: man kan, man bör eller man ska, är exempel på hur vi ibland formulerar oss. Men även om jag använder det försiktigare man kan istället för man ska kan det bli missuppfattningar.

Det beror på vad deltagaren hör och lägger för värdering i det jag säger. Även om föräldragruppsledaren säger att man kan börja med smakportioner till barnet vid en viss tidpunkt i barnets liv uppfattas det gärna som ett ska eftersom det är just i egenskap av expert ledaren ger rådet. Därför är det alltid bra att ge alternativ och skapa en diskussion även kring råden så att råden förblir just råd. (Sedan finns det förstås råd som är fasta och definitiva, men det är en annan sak.)

Hur värderar jag deltagarnas åsikter, tankar och frågor?

Förhållningssättet handlar också om mina egna värderingar. Min syn på föräldraskap, jämställdhet och annat.

Mina värderingar är just mina, men jag tjänar på att regelbundet reflektera kring hur jag möter föräldrar. Om du till exempel har en föräldragrupp och tycker att papporna som medverkar är duktiga för att de är där betyder ju det att du värderar deras insats på ett annat sätt än mammornas.

Det kanske också är så att jag riktar vissa frågor till den ena eller andra parten. Pappan får svara på vissa frågor medan mamman får svara på helt andra frågor.

Så sätt igång självreflektionen redan nu! Fundera på om du märker någon skillnad i de frågor du ställer till mamman respektive pappan.

Vad är din erfarenhet av detta? Vad tycker du är viktigast när du leder en grupp? Berätta genom att lämna en kommentar!

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

När pappagruppen gör skillnad, del 2

Vi pratar ofta om hushållsarbetets fördelning i familjerna. En fråga som inte alltid är lätt att diskutera, bland annat eftersom upplevelsen av vad någon gör hemma är olika. I en relation har vi olika sätt att förhålla oss till vilka delar av hushållsarbetet som är viktiga och vi ser kanske inte alltid vad som blir gjort. Somliga tycker dessutom att det är lätt att komma in i en negativ trend av gnäll kring hushållsarbetet.

En pappagruppsdeltagare berättade att hemma hos honom ”tackade de varandra” när de utförde hushållsarbete. Tystnaden som först uppstod talade tydligt: tackar varandra? Var inte det inte lite konstigt att gå omkring och tacka varandra?

Jag frågade pappan hur det egentligen gick till när de tackade varandra. Och självklart var det så, förklarade pappan, att de inte gick omkring och sa tack till varandra så fort den andra gick ut med soporna eller hängde kläder på tork eller vad det nu kunde vara.

Däremot, fortsatte pappan, försöker vi på olika sätt uppmärksamma när den andra gör något. En snäll kommentar om som ”att vad bra att du diskade” eller ”fint att du gjorde det där” eller liknande. Det viktiga var just att man observerade det som den andra gjorde.

Det var ju fantastiskt. Och det i sin tur gjorde att diskussionen kring hemarbetet tog en helt annan vändning. För nu handlade det plötsligt om hur vi kommunicerar kring vardagsgöromålen och hur vi kunde upptäcka inte bara vad den andre inte gjort utan också vad den andre faktiskt gjort. Och vi kunde framför allt prata om hur man skapar en positiv stämning kring hemarbetet.

Den här artikeln har också publicerats på nilspettersson.net

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

När pappagruppen gör skillnad, del 1

Jag jobbade med en pappagrupp i Bagarmossen. De tio deltagarna träffades nu för tredje gången och ämnet för dagen var föräldra- och barnrelation. I pappagrupperna är det ofta att tacksamt ämne eftersom det finns många tillfällen att ge ”aha-upplevelser.”

I den här gruppen var det en pappa som under diskussionen uttryckte att han saknade sitt barn. När han var på jobbet längtade han hem till barnet och frun som för tillfälligt var föräldraledig. När han kom hem ville han vara en bra pappa och kanske framför allt en jämställd pappa.

Den här mannen hade dragit ett likhetstecken mellan hushållsarbete och jämställdhet och såg det som sin jämställda plikt att sätta igång att jobba med det som behövdes göra av hushållsarbete när han kom hem. Han satte igång så snart han kom hem och lagade mat, diskade, städade, lade kläder i tvättmaskinen och allt var det var.

I pappagruppen uttryckte han att det var en stor slitning att alltid känna sig tvingad att välja hushållssysslorna framför att ta hand om barnet. I alla fall som det var nu då det skedde varje vardag.

När han tog upp det här i gruppen lyssnade de andra killarna intresserat och säkert var det några som kände igen sig. Men en av de andra papporna frågade: ”Har du pratat med henne om det här?”

Nej, det hade inte varit något prat. Efter en stund diskussion kom pappan fram till att det kanske inte var så att hon förväntade sig det här utan att det var han som trodde att hon förväntade sig att han skulle ”hugga i” när han kom hem.

Nästa gång kom killen tillbaka glad som en lärka. Nej, hon hade inte förväntat sig att han skulle göra allt det där. Men hon trodde att det var vad han ville så hon hade inte förmått sig att säga nåt om det.

Nu hade de däremot bestämt att när han kom hem (och samma skulle gälla när han var föräldraledig senare) skulle de inte göra någonting särskilt på en timme. Istället satte de sig helt enkelt i soffan och varvade ner, pratade och turades om att hålla i barnet. Först efter en timme fick de börja tänka på vad som behövde göras.

För pappagruppsdeltagaren blev det här enligt honom själv en lättnad då han redan från förra pappagruppsträffen fick fler tillfällen att vara tillsammans med sin dotter.

Den här texten har också publicerats på nilspettersson.net

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här: