Hur du får föräldragruppen att snacka – gruppmetodik

Som ledare kan det vara en skrämmande känsla att leda en diskussion om ämnen som våld, alkohol, risker, separationer och annat. Inte bara skrämmande, förresten. Det kan vara svårt också.

Men innan du går vidare! Som bonus för att du läser texten här på bloggen får du gratiskompendiet Hur du får föräldragruppen att snacka om du klickar på länken.

Hur ska du göra för att inte skriva deltagarna på näsan och undvika att någon känner sig utpekad.

Det finns lösningar som gör det enklare, avlastar samtalsledaren och dessutom ger mer för deltagarna. Titta på den här listan:

  • Träffens inledning
  • Översikt
  • Material
  • Bikupor
  • Egeninformation

Det är strukturen, här får du förklaringen:

Var noggrann vid träffens inledning

Om ni har träffats tidigare, vilket ni bör ha gjort innan ni tar upp svåra frågor, kan dagens första tio minuter vara det som avgör hur diskussionen fortlöper senare under träffen.

Redogör för din avsikt genom att vara öppen. ”Idag ska vi tala om…”

Motivet för att behandla ett svårt ämne är viktigast och ska helst lyfta frågan så att den förs på ett generellt plan. Till exempel kan du hänvisa till ett par talande fakta som lyfter bort frågan från föräldrarna själva. ”Forskning visar att…” ”Riskerna är störst när…” etc.

Det allra viktigaste motivet är dock att vi faktiskt alltid tar upp de här frågorna för barnets skull och ur barnets perspektiv.

Understryk att samtalet förs i generella ordalag och har som syfte att medvetandegöra föräldrar om hur barnet påverkas.

Påpeka att du är samtalsledare och inte den som avgör vad som är rätt och fel.

Sist: gör en hur-är-läget-runda där varje deltagare/par får berätta lite om vad som hänt sedan sist och avsluta med en reflektion kring det tänkta ämnet. Den som inte vill reflektera kan hoppa över.

Översikt

Översikten har syftet att stödja diskussionen. Använd en översikt i form av några enkla punkter på ett blädderblock eller en whiteboard. Exempelvis om ämnet är skakade barn:

  • Varför tror ni att det händer somliga men inte andra?
  • När tror ni risken är som störst?
  • Hur kan föräldrarna på ett aktivt sätt förebygga riskerna?

Material

Använd olika typer av material att diskutera kring. En broschyr, en forskningssammanfattning, en film, eller en kort artikel kan duga bra. Syftet är återigen att lyfta bort diskussionen från föräldrarna själva.

Bikupor

Dela gruppen i mindre grupper. Förbered med några frågor eller påståenden att lämna i varje grupp och låt deltagarna diskutera individuellt.

Egeninformation

Du är expert på många frågor. I det här fallet är det ett pedagogiskt knep att inte agera expert utan överlämna det åt deltagarna. Vi förutsätter inte att de här deltagarna är våldsverkare, alkoholister eller vad det nu är för ämne. Vi förutsätter istället att de via diskussionen med andra får egna insikter.

Det är ofta enkelt. Om någon yttrar att de undviker att dricka alkohol för att det inte är bra för barnet, kan den som tänkte annat förmås att tänka på sitt eget beteende.

Eller för att säga det på ett annat sätt: människor ändrar inte beteende för att någon säger åt dem att göra det. De får inte heller insikter för att någon talar om hur det är. De påverks och ändrar insikter för att de lyssnar och påverkas av hur andra tänker och gör.

Var så god! Som en lite bonus för att du läser vårt nyhetsbrev här på vår nya blogg får du kompendiet Hur du får föräldragruppen att snacka!

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

  • Det finns inget om det här ännu