Pappagrupper, vad är det bra för?

Det var väl ett evigt tjat om pappagrupper. Vad ska det vara bra för? Föräldraskapet är ju ett gemensamt projekt. Jag håller med, men tänkte ändå lista några skäl till varför just pappagrupper är en bra grej. 

© Scott Pehrson

Han är ju också förälder. Bild: © Scott Pehrson

Pappan är fortfarande en bifigur inom mödra- och barnhälsovården

”Det var jag som fick fylla i alla papper, det var jag som fick svara på frågor, det var mig personalen vände sig till”, berättade en mamma när hon efter något år såg tillbaka på tiden som gravid och första tiden med barnet i den film om pappagrupper som snart är färdig.

I ett samtal med en bvc-sjuksköterska om pappor i föräldragruppen sa hon: ”Men papporna vill bara prata om bilbarnstolar.”

Det är också vår erfarenhet att pappor ofta känner sig som en utanförstående figur i de här sammanhangen. Säkert av många olika skäl, synen på vem som är huvudförälder, okunskap och bristande jämställdhet.

Men många av de föräldrar vi träffar efterlyser just det vi diskuterar i pappagruppen, exempelvis samarbete kring barnet, förändringar i livet och i relationer, funderingar kring den egna föräldrarollen.

Pappagrupper ger anpassad förberedelse under graviditeten

Låt oss se det som det är: när barnet kommer till världen föds två föräldrar. Båda har behov av kunskap, information och reflektion kring barnet och den nya rollen i livet. Viss information är relaterad till medicinska frågor, annat till barnets allmänna välmåga.

Andra frågor handlar om föräldrarnas relation och om förändringar i livet när man får barn.

Alla föräldrar har praktiska frågor men också ”inre” frågor kring sin egen förmåga och oförmåga. Somliga stöter på svårigheter som sömnlöshet eller funderingar på vad som är rätt och fel.

Ja, ni förstår. Poängen är att det finns inte en enda fråga som är till bara för den ena föräldern. Alla frågor kring barnet och det nya livet tillhör båda föräldrarna. Hur skulle det kunna vara på något annat sätt.

Men dagens vård utgår från (förlåt mig alla hårt jobbande barnmorskor och bvc-sköterskor) att mammor är huvudföräldern. Men peka ut en enda fråga som är enbart mammans.

Pappagruppen ökar jämställdheten i familjen

Många tänker att pappagrupper är en mansgrej. Jag svarar bestämt nej. Pappagruppen ska ge mervärde till familjen. Det är bara det att vi stödjer män i att engagera sig, bli mer aktiva och skapa sig en medvetenhet om vad livet med barn innebär. Diskussionen i pappagruppen ska lyftas hem och fortsätta i familjen.

Och så blir det oftast. Vissa gånger till den grad att mammorna har bett att få egna grupper med samma innehåll. Vi måste inse att information är något man kan få hur mycket som helst av men att reflektion, tankearbete och diskussion tillsammans med andra om livet som förälder är något som måste till.

Vi har utvärderingar som visar att män som deltagit i pappagrupp tar ett större ansvar i sina barns liv om vi pratar om involvering i barnens vardag, hämta och lämna på förskolan, medvetenhet om vad barnet behöver, tar en stor del av omsorgen av barnet.

Vi vet att män som deltagit pappagrupp i snitt tar ut en större andel av föräldraledigheten än genomsnittspappan.

Vi vet att pappor som går bredvid och väntar sitt första barn eller som är nybliven förälder har massor av frågor och funderingar.

Om vi inte möter honom då kanske det inte är så underligt att han inte tar ut föräldraledighet eller engagerar sig som han borde.

Det är precis det mötet ett jämställt föräldrastöd riktar in sig på: möt båda föräldrarna på ett likvärdigt sätt utifrån deras behov. Och för att öka jämställdheten .

Den här texten finns också på nilspettersson.nu

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Utbildning Jämställt föräldrastöd

Anpassad utbildning för barnmorskor, BVC-personal och andra inom den perinatala vårdkedjan som möter föräldrar. 

 • Kunskap och inspiration
 • Verktyg och metoder för att hålla föräldragrupper
 • Bli bättre på pappa/partner/HBTQ
 • Behöver din mottagning en jämställdhetspolicy
 • Du är själv med och påverkar innehållet

Kursledare: Mats Berggren och Nils Pettersson

Bild från metodkurs_litenBild från öppen förskola_liten

Heldag eller halvdag? Vi anpassar!

 • Hur möter och tillgodoser jag båda föräldrarnas behov på ett jämställt sätt?
 • Studier visar att bättre verksamhet behövs för pappa/partner.
 • Idag vet vi även att pappor kan få förlossningsrelaterad depression.
 • Hur kan jag variera arbetet i gruppen så att det passar alla deltagarna?
 • Innehåll som inkluderar pappa/partner på ett bra sätt.
 • Amning och jämställdhet? Hot eller möjlighet?
 • Heldag eller halvdag

Efter 10 år av jämställdhetsutbildningar för föräldrar, barnmorskor, barnsjuksköterskor och andra har vi med hjälp av alla våra engagerade deltagare utvecklat innehållet ytterligare. Du får en kreativ, lärorik och inspirerande dag med massor av tips och trix för att göra ditt möte med föräldrar och barn roligare, lättare och mer givande.

För mer info och/eller prisuppgift.

Kontakta:

Mats Berggren

0707-89 04 74

mats.berggren@mfj.se

eller

Nils Pettersson

073-650 97 96

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Workshop för dig som leder föräldragrupper

FamiljUnder förra året deltog många i vår kurs ”Verktyg och metoder för föräldragruppsledare”. Utvärderingarna visade att vi hade riktigt nöjda deltagare. Snittbetygen var nästan full pott och vi fick kommentarer som ”Inspirerande!” ”Nu känner jag mig peppad att jobba med föräldragrupperna på ett nytt sätt!”  

Varje gång var vi lika glada över den positiva responsen. Men det var en sak som återkom i utvärderingarna och som vi nu har funderat kring: det behövdes mer tid för eget arbete och diskussion. Vi har tagit den synpunkten på allvar. Även vi kände att det var väl kort tid. 

Därför kommer vi nu erbjuda en heldags workshop med fördjupat innehåll.

Workshopen har ett tydligare fokus på praktiska övningar och idéarbete. Under en heldag får du utifrån ett idéarbete möjlighet att jobba fram ett antal träffar som du sedan kan använda i föräldragrupper. Syftet är att deltagarna ska ha med sig ett eget utarbetat koncept för att jobba med föräldragrupperna på den egna mottagningen.

Workshopen blir en blandning av korta inspirationsföreläsningar, eget arbete och diskussioner under ledning av Mats Berggren och Nils Pettersson.

Det spelar ingen roll om du har deltagit i vår tidigare metodkurs eller inte, du kommer ha stort utbyte av den här kursen ändå.

Du kan få mer information här>>>

Du kan också ladda ner WORKSHOP_INFO för mer information.

 

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Stockholmspappor bäst i Sverige på föräldraledighet

Pappagruppsverksamheten i Stockholm börjar ge resultat. Stockholmspapporna är bäst i Sverige och tar ut 26,5 procent av föräldradagarna. Läs här! Det är inte utan att vi känner oss lite stolta över att via pappagrupperna ha varit med och bidra till det. Den pappagruppsverksamhet som vi bedrivit sedan början av 2000-talet börjar äntligen ge ett synligt resultat.Pappagrupper gör skillnad Inte bara när det gäller föräldraledighet utan också för jämställdheten totalt. En undersökning vi lät göra efter vårt projekt ”Pappa på riktigt” visade att de pappor som deltagit i pappagrupp också levde ett mer jämställt liv generellt, det gällde allt från att hämta barnen på förkskolan, till fördelning av hushållsarbetet och att vara hemma med sjuka barn.Och inte minst visade det sig att mammorna i de familjerna ammande rejält mycket längre än medelmamman.Det är därför vi tror på samtalet med blivande och nyblivna pappor. Det är därför vi tror på vårt koncept som dessutom ständigt utvecklas.

Alla borde möta båda föräldrarna

Nu när vi har jobbat med jämställt föräldrastöd i tjugo år inser vi betydelsen av att möta föräldrarna på ett jämställt sätt och att också göra pappan delaktig i föräldraskapet så tidigt från början.

Det är bra för barnen, föräldarna och för jämställdheten i stort.

Vill du att vi ska komma och berätta om hur vi jobbar med pappagrupper kommer vi gärna och berättar om det.

Vi gör en halvdagsföreläsning där du får en idé om hur vi jobbar. Vill du sedan att vi starta på din mottagning så hjälper vi gärna till med vår erfarenhet och kunskap.

Pris och anmälan:

För prisuppgift och anmälan använder du formuläret på kontaktsidan. Klicka här>>>>

Du kan också ringa!

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Föräldragruppen kan göra skillnad – vi vet hur det går till

sittande familjFöräldragruppen – starten på föräldraskapet.

Det föräldragruppsledaren levererar gör skillnad

Men du ska förhålla dig till tysta deltagare, nya familjekonstellationer och åstadkomma ett bra och jämställt innehåll för båda föräldrarna och dessutom leverera information som expert. Hur ska det egentligen gå till?

Det är frågor vi behandlar och diskuterar i kursen ”Metoder och verktyg i föräldragruppen”. Utbildningen gör dig till en rustad föräldragruppsledare.

Det är enkelt, konkret, användbart

Halvdagskursen pågår under en för- eller eftermiddag och är uppdelad i två pass:

Ett metodpass där vi jobbar med verktyg för att få igång diskussionen.

En innehållsdel där du får tips om innehåll och upplägg för träffarna i föräldragruppen.

Du får också möjlighet att jobba fram en egen föräldragruppsträff tillsammans med kursledarna och de andra deltagarna.

Kursledare är Nils Pettersson och Mats Berggren som har arbetat med jämställt föräldrastöd i tjugo år och hållit massor av föräldragrupper.

Ur innehållet:

 •  Samtalsteknik
 • Föräldrarnas behov och kraven på jämställdhet
 • Praktiska tips
 • Hur diskuterar du amning och jämställdhet
 • Konsten att ställa processfrågor och jobba med påståenden
 • Praktisk mall för att ha föräldragrupper
 • Lyssna in din grupp
 • Parrelation och vardagliga konflikter

Efter 15 metodkurser och ca 250 nöjda deltagare påstår vi att den här kursen kan ge dig bra och nyttiga verktyg för att hålla dina föräldragrupper i framtiden.

Du kan beställa en kurs till din avdelning/arbetsplats eller landsting. Vi kan också utföra kursen under en heldag med utökade möjligheter till diskussion och arbete med att utforma föräldragruppsträffar.

”Det är första gången jag är på en kurs som kursledare verkligen förstår vårt arbete” (BVC-sjuksköterska)

”Inspirerande! Har tidigare haft lite motstånd, men nu ska jag jobba mer för amning och jämställdhet!” (Barnmorska)

Har du frågor? Vill du ha en prisuppgift? Vill du boka? Klicka här>>>.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här: