Pappagruppsverksamheten

Pappagrupper har varit vår grund i arbetet alltsedan Mats Berggren startade projektet ”Pappa på riktigt”. Nya grupper startar kontinuerligt.

Själva är vi på Jämt Föräldraskap och Män för Jämställdhet glada över att det koncept vi jobbar med här i Sverige också har blivit uppmärksammat internationellt. Därför har vi utbildat ledare och organisationer i bland annat Sydafrika, Ryssland, Riga, Polen, Etiopien för att ge stöd i en process att öka männens engagemang i föräldraskapet och stödja kvinnors och barns rättigheter.

Mats Berggren är just nu projektledare för ett treårigt Sida-projekt i Vitryssland som handlar om att få igång pappagrupper.

Nationellt vill vi gärna göra pappagrupper till en större verksamhet än den är just nu. Vi har träffat tusentals pappor genom åren och inser vikten av att involvera papporna i föräldraskapet tidigt. Både som blivande och nyblivna pappor.

Vi har utbildade ledare och kan utbilda fler om det behövs. Vi har en metod och vi har erfarenheten. Så varför inte testa oss? Vi kommer mer än gärna och håller en grupp på just din vårdcentral.

Tillsammans med Män för Jämställdhets lokalavdelning kan vi också erbjuda pappagrupper i Göteborg.

Texten finns också på: http://nilspettersson.net

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Föräldragruppsverksamhet, en fråga om jämställdhet

föräldragruppsverksamhetDu har kanske inte tänkt på föräldragrupper, föräldragruppsverksamhet och föräldraskapet på det sättet, men om du tycker jämställdheten i Sverige borde ta ett rejält kliv framåt är arbetet i föräldragrupper kanske den bästa och enklaste vägen att gå. 

Föräldragrupper inför och under det tidiga föräldraskapet är viktiga av fler orsaker. Här är några tankar:

  • Föräldragruppen kan vara pappans viktigaste ingång till föräldraskapet.
  • Undersökningar visar att jämställdheten i föräldraskapet ökar om båda föräldrarna gemensamt diskuterar och beslutar om barnets omvårdnad och rutiner.
  • Pappor som är mer involverade i föräldraskapet från början tenderar också att ta ut mer föräldraledighet.
  • Pappors som är mer involverade i föräldraskapet från början prioriterar annorlunda på jobbet.
  • Mäns hälsa förbättras av att leva i jämställda relationer av att ha en bra relation med sina barn.

Frågan blir alltså hur föräldragrupper av olika slag kan hjälpa till med detta?

Föräldragruppsverksamhet som ingång till det tidiga föräldraskapet

All erfarenhet vi skaffat oss under alla de år som vi har jobbat med jämställt föräldraskap visar att möjligheten till reflektion och diskussion kring sin roll som förälder ger jämställdhetsfördelar. Föräldrar som gemensamt beslutar kring rutiner kring barnets omvårdnad delar också barnets omvårdnad jämnare mellan sig. Par som tar lika ansvar för barnet redan från början lever också mer jämställt senare. Jämställdheten i hemmet ger fördelar på exempelvis arbetsmarknaden.

Hur du som föräldragruppsledare tar upp det här i föräldragruppen kan alltså bli föräldrarnas ingång till ett mer jämställt föräldraskap och bidra till att jämställdheten i samhället ökar totalt sett.

Föräldrar och personal på BMM och BVC-mottagningar har stor kunskap

Föräldrar idag har ofta stor kunskap om barn. De har också många möjligheter att få information och ställa frågor. Personalen de möter har informationen de behöver.

Men det är inte vi som leder föräldragrupper av olika slag som behöver lära ut och informera – många gånger är det precis det motsatta, vi behöver ge föräldrarna möjlighet att tänka och reflektera själva och hitta sina egna lösningar.

Vi behöver alltså hitta ett sätt att leda grupperna som gynnar föräldrarnas möjligheter att hitta vägar i sitt föräldraskap. Det gynnar också jämställdheten eftersom det ger båda föräldrarna möjlighet att jobba med föräldraskapet från början.

Och framför allt gynnar det barnet som får två föräldrar som är lika delaktiga och aktiva i föräldraskapet.

Möta båda föräldrarna på ett jämställt sätt

Sist handlar det om oss som möter föräldrar och som leder grupper med föräldrar. Hur vi möter föräldrarna är en fråga om jämställdhet. Fundera på om det finns några skillnader på hur vi möter föräldrar av olika kön. Vilka frågor ställs till pappor respektive mammor? Vilket mottagande får respektive förälder när de besöker BVC eller BMM? Vem av föräldrarna betraktas som den viktigaste? Vad tror vi föräldrarna fokuserar på med utgångspunkt från deras kön? Och sist men inte minst: vad förväntar vi oss av föräldrarna med utgångspunkt från vem det är vi talar med?

Det här sista kan du förresten också läsa om här.

Den här texten finns också här.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Jämt föräldraskap – veckan som gick

”Jämt föräldraskap” är namnet på en verksamhet inom organisationen Män för jämställdhet. Den sista veckan har varit händelserik. Här kommer några nedslag i veckans händelser.

Logga Ny

Män för jämställdhet i Göteborg

Män för jämställdhet har pappagruppsverksamhet i Göteborg. En verksamhet som är väl inarbetat och kompetent. Vi från Stockholm åkte i måndags ner till Göteborg för att diskutera våra verksamheter, utbyta erfarenheter och idéer och lägga upp planer för framtiden tillsammans med göteborgsavdelningen. Det blev ett synnerligen givande möte som säkerligen ger mervärde för framtiden. Med så många brinnande eldsjälar och en otrolig kompetenssamling kan det inte bli annat än bra framöver.

Föreläsningar och grupper

Mats Berggren har som vanligt varit runt och föreläst. Bland annat på Lilla Barnets Fonds årsmöte på Södersjukhuset i fredags är en ärofylld inbjudan och ett tillfälle att få prata om båda föräldrarnas viktiga medverkan för barn som föds alltför tidigt. Han har också varit på centralsjukhuset i Kristianstad för att föreläsa om jämställt föräldrastöd. Till helgen startar också ett seminarium med deltagare från projekten i Vitryssland och Ryssland. Där kommer Mats Berggren och Anna Lindqvist delta.

För egen del avslutade jag en pappagrupp på Gullmarsplan samt höll en föräldragrupp i Nacka Forum där vi regelbundet träffar blivande föräldrar.

Besök från Cape West

Män för jämställdhet gästades onsdags 10/4 av en delegation från Sydafrika, bland annat Albert Fritz som är ”Minister of Social Development” i Western Cape samt chefer och projektledare inom kvinnohälsan och andra relaterade projekt. Med var också en representant från Sydafrikanska ambassaden och förstås Ulla Lindvall och Carin Lann som leder projektet och som länge jobbat med internationella kvinno- och jämställdhetsprojekt och varit de som lagt grunden för Män för jämställdhets internationella projekt i Österuropa och i Afrika.

Deltagare från Mfj var Anna Lindqvist (biträdande kanslichef), Ida Ömalm Ronvall (Machfabriken) och Nils Pettersson (Jämt föräldraskap)

Syftet var att få mer kunskap om Män för jämställdhet samt ”Machofabriken” och ”Jämt föräldraskap”. Det blev ett intensivt möte som gav mersmak. Anna presenterade organisationen Män för jämställdhet. Ida berättade om Machofabriken och visade också två av de filmer som Machofabriken använder i sitt arbete.

Själv beskrev jag hur vi arbetar i pappagrupperna. En företelelse som inte är helt okänd då Män för jämställdhet varit i Kapstaden och satt igång pappagruppsverksamhet och utbildat ledare genom Mats Berggren och Vidar Wetterfalk och organisationen Sonke. Vidar fortsätter arbetet och bor nu i Kapstaden för att få igång verksamheten.

Det blir troligtvis fler resor till Sydafrika. Helt säkert kommer Män för jämställdhet/Jämt föräldraskap delta med ett antal personer i en MenCare-conferens som äger rum i Kapstaden i början juni.

Polsk journalist med intresse för pappagruppsverksamhet

Svenska institutet har ju anlitat oss för att utbilda pappagruppsledare i Warzawa inom ett nytt projekt. Det var kanske den indirekta anledning till att jag fick träffa en polsk journalist på Svenska Institutet för att berätta om vårt jobb med pappagrupper i synnerhet och jämställdhet i allmänhet.

Sylwia Chutnik, som journalisten heter, skrivet mycket om jämställdhet, pappors roll i föräldraskapet och liknande frågor. Hon hade massor av frågor och den timme vi hade till vårt förfogande räckte nog inte. Men sammanfattningsvis var hon övertygad om att vårt koncepttänk kring att jobba med föräldrar i allmänhet och pappor i synnerhet kunde göra skillnad i Polen.

Sylwia berättade en del om vilka frågor och problem som finns kring det jämställda föräldraskapet i Polen och går kanske inte att sammanfatta kort. Men en viktig fråga, enligt henne, är att personalen på mödra- och barnavård i Polen helt enkelt inte har kunskap att möta papporna. Eller som hon uttryckte det: både personalen och mammorna pratar ofta med papporna på ett ”icke-inkluderande” sätt.

Något som alltid väcker både beundran och viss förvåning är vår föräldraförsäkring som ju är både flexibel och generös. I Polen har pappan två veckor och få stannar hemma ens under de veckorna.

Nya kunder

Vi har också avtalat med ännu en BVC-mottagning i södra Storstockholm om pappagruppsverksamhet. Första gruppen räknar vi med att börja i slutet i början av september. Vid ett senare tillfälle berättar vi vilken bvc-mottagning det är.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Workshop för dig som leder föräldragrupper

FamiljUnder förra året deltog många i vår kurs ”Verktyg och metoder för föräldragruppsledare”. Utvärderingarna visade att vi hade riktigt nöjda deltagare. Snittbetygen var nästan full pott och vi fick kommentarer som ”Inspirerande!” ”Nu känner jag mig peppad att jobba med föräldragrupperna på ett nytt sätt!”  

Varje gång var vi lika glada över den positiva responsen. Men det var en sak som återkom i utvärderingarna och som vi nu har funderat kring: det behövdes mer tid för eget arbete och diskussion. Vi har tagit den synpunkten på allvar. Även vi kände att det var väl kort tid. 

Därför kommer vi nu erbjuda en heldags workshop med fördjupat innehåll.

Workshopen har ett tydligare fokus på praktiska övningar och idéarbete. Under en heldag får du utifrån ett idéarbete möjlighet att jobba fram ett antal träffar som du sedan kan använda i föräldragrupper. Syftet är att deltagarna ska ha med sig ett eget utarbetat koncept för att jobba med föräldragrupperna på den egna mottagningen.

Workshopen blir en blandning av korta inspirationsföreläsningar, eget arbete och diskussioner under ledning av Mats Berggren och Nils Pettersson.

Det spelar ingen roll om du har deltagit i vår tidigare metodkurs eller inte, du kommer ha stort utbyte av den här kursen ändå.

Du kan få mer information här>>>

Du kan också ladda ner WORKSHOP_INFO för mer information.

 

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Men hon ville ju vara hemma med barnen, sa han

dreamstime_13242288Apropå att jag twittrade om att så många män påstår att de inte är föräldralediga eftersom ”mamman vill vara hemma” fick jag en del reaktioner.

Att jag alls skrev det bygger på att jag ofta hör sådana kommentarer när jag jobbar med pappagrupper, men framför allt att jag fått otaliga kommentarer som uttryckt just det då jag skrivit debattartiklar på exempelvis Newsmill. Det har faktiskt varit så vanligt att jag med tiden börjat se det som en reflexmässig reaktion när jag debatterar för en individualiserad föräldraförsäkring.

”Men kvinnorna vill ju vara hemma med sina barn.”

Och jag behöver kanske inte tillägga att det oftast är män som säger det. Oftast med en förvånande självklarhet. Lite som att pappan inte har med saken att göra. Det där är inte hans område.

Tack vare en vänlig twittrare vid namn Louise Persson vars hemsida går att hitta här, fick jag en länk till forskning från försäkringskassan som heter: Pappor och motiven, den svenska föräldraledigheten i ett geografiskt perspektiv. Intressant läsning, måste jag säga. Där går det att läsa bland annat det här:

”Utifrån hur både män och kvinnor resonerade var det ett genomgående mönster att uppdelningen av föräldraledigheten i stor utsträckning skedde på kvinnans villkor. Männen använde ord som ”släppt in mig” och menade att deras partner stått för de avgörande besluten.”

Det är en undersökning som gjordes 2008 och med relativt få intervjuade, 32 fäder och mödrar och 20 intervjuer med nyckelpersoner inom Försäkringskassan, mödravården, kommunen och företag samt statistik över kommunernas befolknings- och näringslivsstruktur. Alla lokaliserade i antingen Västerbotten eller i Skåne.

Det är alltså enligt den här undersökningen sant att kvinnan beslutar om föräldraledigheten. Ändå är jag inte övertygad.

Min erfarenhet är att det nog kan vara sant men att det nog inte alltid är så att mamman ”bestämmer” eller ”beslutar” på egen hand. Jag tror att diskussionen ofta stannar någonstans vid att mannen nöjer sig med det. Eller rättare sagt: han kommer undan utan att behöva välja att vara hemma. Eller man tar ekonomidiskussionen där de flesta män med automatik ser sig som den som ska dra hem de ekonomiska resurserna.

Jag hör redan invändningarna. Men när jag beskriver det som att komma undan menar jag att det finns ett betydande mått av svårigheter kring det här. För männen kan det kanske vara svårigheter att helt be om föräldraledigt på jobbet och det är något han nu slipper. I andra ändan kan det vara att han känner sig osäker på småbarnslivet. Däremellan kan det finnas orsaker som har med alternativen till föräldraledigheten att göra: till exempel att hon är eller riskerar att bli arbetslös.

Jag kan inte bevisa att jag har rätt, men jag tror de har fel. Det handlar snarare om att män ännu ser sig som den mindre viktiga föräldern eller om bristande kunskap om vilken roll pappan kan ta under småbarnstiden. Många pappor verkar tro att amning är det enda sättet att skapa relation med ett litet barn.

Om pappor fick en bättre förberedelse inför och under det tidiga föräldraskapet skulle de förstå att det som skapar relation är hur man svarar på barnens behov. Matningen är bara en del av detta. Och där någonstans börjar vi närma oss pudelns kärna: vi måste jobba för ett jämställt föräldraskap så att pappan inte behöver ställa sig vid sidan av i föräldraskapet på grund av okunskap och förlegade könsnormer.

Åsikter?

Texten finns också på nilspettersson.net

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här: