Använd påståenden för att få föräldragruppen att snacka – föräldragruppsmetodik

GruppmetodikFöräldragruppsmetodik behöver inte vara komplicerad. Det finns många sätt att engagera en föräldragrupp. En bra metod är att tillhandahålla ett antal påståenden som deltagarna får ta ställning till.  

Gruppen kan vara stor eller bestå av deltagare som inte gärna pratar i grupp. Du kanske inte har hunnit förbereda dig ordentligt innan du träffar gruppen. Då kan det vara bra att låta gruppen engagera sig själv. Det är en bra gruppmetodik.

Du har en bunt utskrivna A4 med påståenden. Om du inte har tid att göra en själv just nu kan du ladda ner den här: Påståenden jämställdhet med öppna påståenden eller den här pdf-filen: Påståenden jämställdhet-hela med hela påståenden.

 • Du delar upp gruppen i några lämpliga grupper med följande instruktioner:
 • Diskutera minst tre av påståendena.
 • Utse en i gruppen som antecknar och en som sedan ska redovisa gruppens åsikter.
 • Ge deltagarna en lämplig tidsram.

När tiden har gått får grupperna berätta om diskussionen och diskutera sins emellan.

En annan variant är att deltagarna står upp mitt i rummet. Du läser upp ett påstående som de sedan håller med om eller inte håller med om och går till anvisade platser i rummet beroende på vad de väljer.

Därefter får de diskutera inom respektive grupp och sedan mellan gruppen som höll med respektive inte höll med.

Lite om att skriva påståenden

Påståenden blir bäst om de:

 • Utmanar
 • Inte innehåller färdiga lösningar
 • Kan tolkas på många olika sätt
 • Ger nya insikter

Du kan också skriva hela påståenden eller påståenden med öppna slut. Exempel:

Helt påstående: Det är viktigt att ta till sig experternas råd om hur man fostrar barn.

Öppet påstående: Första tiden med barn är viktig för föräldrarnas relation därför att…

Det här är för övrigt ett exempel på vad du får jobba med om du deltar i vår kurs Jämställt föräldrastöd. En kurs som du förstås kan anmäla dig och din vårdcentral till. Klicka här så kommer du direkt till anmälningssidan.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Involvera föräldern som inte kommer till föräldragruppen

Alla säger samma sak: det är svårt att få papporna till föräldragrupper på BVC. Skälen till det tycks vara många: pappor känner inte att föräldragruppen har ett innehåll som riktar in sig på föräldrarnas samarbete och möter deras behov. Andra tycker inte att det är någon idé när de ändå är och jobbar. Några går dit en gång och kommer inte tillbaka på följande träffar. 

Det är i alla fall vad vi hör när vi är ute och jobbar.

Om du har upplevt samma sak när du leder föräldragruppen kanske den här bloggposten innehåller goda nyheter! Även den som inte är med i gruppen kan bli involverad om du följer några enkla tips. I ett längre perspektiv kan det också ge resultat i form av flera pappor i grupperna.

Här är några möjligheter att inkludera:

Hemuppgifter

Syftet med föräldragrupper är ju att det ska gynna hela familjen. Barnet och den av parterna som inte är närvarande i gruppen. Hemuppgifter kan vara ett sätt att involvera och inkludera den som inte deltar vid mötestillfället. Här är några tips:

 • Ta hem en fråga att diskutera med partnern och berätta sedan i gruppen hur ni tänkte
 • Ta reda på några fakta kring en fråga eller ett ämne tillsammans. Exempelvis om barns sömn, amning eller något annat. Berätta för gruppen vad ni funnit.
 • Gör en cirkel för livspusslet med tårtbitar som visar tillvaron som den ser ut idag och som de önskar att den ska se ut i framtiden. Kan innehålla exempelvis: arbetstid, familjetid, egentid, partid. Berätta sedan i gruppen.

Hur du pratar och möter föräldragruppen

Du kanske inte tror det, men ditt sätt att möta gruppen får effekter på i vilken grad partnern involveras. I grund och botten har det att göra med vad du förutsätter kring partnerns deltagande, både när de deltar och inte deltar.

Några exempel:

 • Ger du onödigt mycket beröm till pappor som kommer till gruppen?
 • Hjälper du pappor extra mycket vid besöken?
 • Förutsätter du att en av föräldrarna är huvudansvarig för barnet?
 • Tycker du att det är svårt att veta vad du ska ta upp när papporna är med?

Jag vet att det här kan vara lite provocerande, men det spelar faktiskt en stor roll hur du möter respektive part. Och just de här exemplen är sådant vi ofta hör.

Träffarnas innehåll i föräldragruppen

Vi har skrivit mycket om träffarnas innehåll här på bloggen. Och även när vi håller utbildningar är det en fråga som intresserar många och ständigt kan utvecklas. Ofta är innehållet också det som är svårast att åstadkomma, det kräver ju en viss förberedelsetid som inte alla har. Bra då att det finns några genvägar att skapa detta innehåll.

Här är några tips:

 • Fråga föräldrarna vad de vill ta upp i föräldragruppen när de kommer till besöken
 • Tillverka en liten enkätlapp med frågor om vad föräldrarna vill ta upp i gruppen. Ibland är det lättare än att säga det när man sitter med en hel grupp.
 • Dela upp möten i en informationsdel och en diskussionsdel
 • Anknyt ofta och gärna till den icke ammande partnerns viktiga roll som stöd i den processen
 • Ignorera aldrig frågor som du tycker inte är relevanta eller dumma.

Det sista betyder bara att det ibland kan vara svårt att urskilja vad någonting står för. Om en förälder vill prata om bilbarnstolar så kan det kanske kännas som om det inte hör hemma i föräldragruppens samtal. Men det kan ju också stå för en omtanke och börjar man med bilbarnstolen kan du ganska lätt komma vidare till andra omvårdnadsfrågor.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Workshop för dig som leder föräldragrupper

FamiljUnder förra året deltog många i vår kurs ”Verktyg och metoder för föräldragruppsledare”. Utvärderingarna visade att vi hade riktigt nöjda deltagare. Snittbetygen var nästan full pott och vi fick kommentarer som ”Inspirerande!” ”Nu känner jag mig peppad att jobba med föräldragrupperna på ett nytt sätt!”  

Varje gång var vi lika glada över den positiva responsen. Men det var en sak som återkom i utvärderingarna och som vi nu har funderat kring: det behövdes mer tid för eget arbete och diskussion. Vi har tagit den synpunkten på allvar. Även vi kände att det var väl kort tid. 

Därför kommer vi nu erbjuda en heldags workshop med fördjupat innehåll.

Workshopen har ett tydligare fokus på praktiska övningar och idéarbete. Under en heldag får du utifrån ett idéarbete möjlighet att jobba fram ett antal träffar som du sedan kan använda i föräldragrupper. Syftet är att deltagarna ska ha med sig ett eget utarbetat koncept för att jobba med föräldragrupperna på den egna mottagningen.

Workshopen blir en blandning av korta inspirationsföreläsningar, eget arbete och diskussioner under ledning av Mats Berggren och Nils Pettersson.

Det spelar ingen roll om du har deltagit i vår tidigare metodkurs eller inte, du kommer ha stort utbyte av den här kursen ändå.

Du kan få mer information här>>>

Du kan också ladda ner WORKSHOP_INFO för mer information.

 

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Enkla tips för dig som leder föräldragrupper

föräldragrupperDu leder föräldragrupper. Du träffar en grupp för första träffen. Du känner dig förstås lite nervös eller kanske undrar du hur du ska kunna tillgodose alla behov hos deltagarna och besvara alla frågor. Du vill ju ge gruppen ett bra innehåll.

Kanske har du inte heller hunnit förbereda dig tillräckligt eftersom du har massor av andra uppgifter. Tro oss, vi vet hur det känns. Nu har vi goda nyheter åt dig: det finns okomplicerade lösningar.  Här får du tre enkla tips som gör arbetet med gruppen lite enklare och ger deltagarna ett mervärde:

Tips 1: Deltagarpresentationen

Gör deltagarpresentationen till din idébank. Du kan göra en lathund på ett whitboard eller ett blädderblock där du skriver ner punkter som stöd för deltagarna.

Viktigt att du formulerar punkterna så att deltagarna måste ta ställning. Exempel på lathund:

 • Namn
 • När vi får barn eller när vi fick barn och i så fall vad barnet heter.
 • Det här kommer vi/jag vara bra på som föräldrar.
 • Jag/vi tror att livet kommer förändras ungefär så här.
 • Ett påstående, ex: Det är viktigt att föräldrarna verkligen kan allt från början i sitt föräldraskap.

(Fler förslag på det här kan du få om du kontaktar oss eller går någon av våra kurser/utbildningar.)

Tips 2: Skapa en idé/materialbank

Om du har svårt att hinna planera dina träffar innehållsmässigt kan det vara en god idé att skaffa en materialbank. Filmer vet vi att många använder som diskussionsunderlag. Andra exempel på material är:

Artiklar om lämpliga ämnen att diskutera kring

Forskningsresultat som kan vara lämpliga att ta upp till diskussion

Bilder att diskutera kring

Utskrivna papper med påståenden som deltagarna kan diskutera kring i grupper. (Klicka på PÅSTÅENDEN ATT ANVÄNDA I FÖRÄLDRAGRUPPEN så får du några förslag att använda eller låta dig inspireras av.)

Utskrivna papper med frågor kring vilka förändringar i livet den första tiden med barnet innebär. Viktigt att frågorna inkluderar båda föräldrarna.

Tips 3: Inkludera och tänk brett

En föräldragrupp är till för alla föräldrar. Även den som eventuellt inte är närvarande. Vi vet ju att du som personal har ett krav på dig att leverera information, vilket förstås är viktigt. Ändå är det kanske viktigare att funderar på hur du inkluderar alla och för diskussionen.

Inkludera

Var inte rädd för vad du tror är ovidkommande frågor. En pappas fråga om säkerhet i bilen, barnvagnsmodeller eller hur det ska gå att få ihop andra ansvar i livet med familjelivet är ofta ingången till det som är viktigt, nämligen det jämställda föräldraskapet.

Här gäller det att ställa frågorna på ett sätt som för diskussionen vidare. Tycker du att det är svårt att veta hur du ska ställa frågorna ska du veta att det är något du måste träna på. En bra början är att tänka som en reporter: När? Var? Hur? Varför? Vem? Vilka?

Tänk brett

Synen på föräldraskap är för många resultatet av vad de läst, hört och tagit del av i andra sammanhang. Du kan medverka till att de föräldrar du träffar börjar tänka själva kring detta.

Det betyder att du behöver ha ett förhållningssätt som ifrågasätter och vänder på vedertagna idéer. Nu behöver du ju inte själv stå för allt detta. Du kan som tidigare nämnts hitta på påståenden eller ta fram material som står för detta.

Vill du fördjupa dig i detta kan du alltid anmäla dig till vår metodkurs. Klicka här för mer information.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Reflektioner efter vår metodkurs i Örebro

I går besökte vi ABF i Örebro där vi höll en metodkurs för barnmorskor, barnsjuksköterskor och andra som leder föräldragrupper. Det blev en bra dag. För oss blev det också extra intressant att läsa utvärderingarna (som för övrigt visade att deltagarna var riktigt nöjda) som berättade för oss vad vi hela tiden har misstänkt – en halv dags utbildning räcker kanske inte till riktigt.

Flera utvärderingar pekade just på att tiden för diskussioner och grupparbeten kändes alltför kort. Vi är medvetna om det här och diskuterar det efter varje utbildningstillfälle. Samtidigt vet vi att många inte skulle kunna delta om vi skulle köra heldagar eller mer. I första hand därför att det för många skulle vara svårare att komma ifrån arbetet. Dessutom skulle vi vara tvungna att ta ut en högre avgift.

Men det är förstås något vi ska ta i beaktande. Kanske kan man lösa det hela med att köra Metoder och verktyg för dig som håller föräldragrupper i olika storleksformat eller olika fördjupningar i de ämnen/aspekter som vi tar upp under kursen. Då kan ju våra deltagare välja utifrån sin situation.

Vi funderar vidare.

Om du vill har mer information om metodkursen eller vill anmäla dig klickar du här.

Tack till alla deltagarna i Örebro. Till er och andra kommer här lite nedladdningsbart material med en viss fördjupning av vår kurs klickar du här: Gratiskompendium från Södertörns Lärcentra

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här: