Ledarskap och enkelhet – nyckeln till en bra föräldragrupp

ledarskapDet handlar om ledarskap och enkelhet. Men för att ta det från början: du kanske läste vårt senaste nyhetsbrev och klickade dig vidare till vår film om pappagrupper. Det gillar vi. Men vad är egentligen hemligheten med pappagrupper i vår regi? 

Alla deltagarna i filmen verkade nöjda som de flesta av våra tusentals pappagruppdeltagare. Och ja, det finns några missnöjda också.

I någon mån framgick det ju hur en pappagrupp går till. Den hemligheten kan jag inte uttrycka bättre än när vi hade besök från Sydafrika på kansliet och beskrev vårt arbete med fäder. ”The beauty of this is the simplicity”, utbrast någon.

Sådant blir vi glada av. Och hen har rätt. Det är enkelhet som är fundamentet i vår pappagruppsverksamhet. Men missta dig inte, enkelhet är också en utmaning eftersom det kräver en hel del av både ledaren och deltagaren för att effekten av deltagandet ska spela roll. Det handlar också om ledarskap.

För ledaren är det ofta alltför lätt och lockande att gå in i föreläsar- eller expertrollen. Kanske när gruppen är tyst, kanske när någon tar alltför stor plats, kanske när vi känner oss tvungna att ge svar som deltagarna egentligen har själva.

Och det är just det där sista som är det svåra, att verkligen lyssna och sprida frågan vidare i gruppen och få deltagarna att hitta sina egna svar och lösningar. Vi som kanske är rutinerade föräldrar eller experter på små barn och föräldraskap, vi som har hållit massor av grupper – vi vill så gärna berätta vad vi vet.

Det är här hemligheten med enkelhet kommer in och det handlar om hur vi ser på lärande och förmågor. Eller för att ställa en retorisk fråga: när tror du att vi lär oss mest, när någon talar om för oss hur det är eller när vi hittar svaren i oss själva?

Jag vet, det är abstrakt och därför får du ett konkret exempel här:

En förälder i gruppen frågar hur de ska få sitt barn att sova på natten. Som erfaren förälder vet du att det knappast finns några definitiva lösningar, som expert känner du till metoder, barnens utveckling och du vet hur andra föräldrar resonerar.

Du har att välja på och du kan berätta allt detta eller något av det. Troligtvis kommer föräldrarna också uppskatta att du berättar. Ändå kan en undra om expertens information glöms så snart föräldern har kommit hem eller om den går in genom ena örat och ut genom det andra.

Tänk om vi istället väljer en annan väg som exempelvis innebär att vi på olika sätt låter föräldrarna själva besvara frågan genom att diskutera och reflektera tillsammans och på så sätt locka fram deras egna svar och lösningar. Frågor som hur gör ni nu? Vilka metoder finns det? Vad har fungerat och inte fungerat för er? Varför tror ni barn har svårt att sova på natten?

För grejen är att när en själv hittar kunskapen och svaren så lär en sig också mest. Det är inte det att det är fel på det du kan, det är bara det att när du uttalar saker som expert kommer många deltagare också låsa sig vid din åsikt. Och det vill du nog inte.

Så den enkla hemligheten är att det vi gör i pappagruppen är att stimulera till reflektion och samtal och komma bort från tanken att man kan lära sig föräldraskap av andra och istället lära sig att lita på sin egen intuition och förmåga.

Idag är det viktigare än någonsin.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Involvera föräldern som inte kommer till föräldragruppen

Alla säger samma sak: det är svårt att få papporna till föräldragrupper på BVC. Skälen till det tycks vara många: pappor känner inte att föräldragruppen har ett innehåll som riktar in sig på föräldrarnas samarbete och möter deras behov. Andra tycker inte att det är någon idé när de ändå är och jobbar. Några går dit en gång och kommer inte tillbaka på följande träffar. 

Det är i alla fall vad vi hör när vi är ute och jobbar.

Om du har upplevt samma sak när du leder föräldragruppen kanske den här bloggposten innehåller goda nyheter! Även den som inte är med i gruppen kan bli involverad om du följer några enkla tips. I ett längre perspektiv kan det också ge resultat i form av flera pappor i grupperna.

Här är några möjligheter att inkludera:

Hemuppgifter

Syftet med föräldragrupper är ju att det ska gynna hela familjen. Barnet och den av parterna som inte är närvarande i gruppen. Hemuppgifter kan vara ett sätt att involvera och inkludera den som inte deltar vid mötestillfället. Här är några tips:

 • Ta hem en fråga att diskutera med partnern och berätta sedan i gruppen hur ni tänkte
 • Ta reda på några fakta kring en fråga eller ett ämne tillsammans. Exempelvis om barns sömn, amning eller något annat. Berätta för gruppen vad ni funnit.
 • Gör en cirkel för livspusslet med tårtbitar som visar tillvaron som den ser ut idag och som de önskar att den ska se ut i framtiden. Kan innehålla exempelvis: arbetstid, familjetid, egentid, partid. Berätta sedan i gruppen.

Hur du pratar och möter föräldragruppen

Du kanske inte tror det, men ditt sätt att möta gruppen får effekter på i vilken grad partnern involveras. I grund och botten har det att göra med vad du förutsätter kring partnerns deltagande, både när de deltar och inte deltar.

Några exempel:

 • Ger du onödigt mycket beröm till pappor som kommer till gruppen?
 • Hjälper du pappor extra mycket vid besöken?
 • Förutsätter du att en av föräldrarna är huvudansvarig för barnet?
 • Tycker du att det är svårt att veta vad du ska ta upp när papporna är med?

Jag vet att det här kan vara lite provocerande, men det spelar faktiskt en stor roll hur du möter respektive part. Och just de här exemplen är sådant vi ofta hör.

Träffarnas innehåll i föräldragruppen

Vi har skrivit mycket om träffarnas innehåll här på bloggen. Och även när vi håller utbildningar är det en fråga som intresserar många och ständigt kan utvecklas. Ofta är innehållet också det som är svårast att åstadkomma, det kräver ju en viss förberedelsetid som inte alla har. Bra då att det finns några genvägar att skapa detta innehåll.

Här är några tips:

 • Fråga föräldrarna vad de vill ta upp i föräldragruppen när de kommer till besöken
 • Tillverka en liten enkätlapp med frågor om vad föräldrarna vill ta upp i gruppen. Ibland är det lättare än att säga det när man sitter med en hel grupp.
 • Dela upp möten i en informationsdel och en diskussionsdel
 • Anknyt ofta och gärna till den icke ammande partnerns viktiga roll som stöd i den processen
 • Ignorera aldrig frågor som du tycker inte är relevanta eller dumma.

Det sista betyder bara att det ibland kan vara svårt att urskilja vad någonting står för. Om en förälder vill prata om bilbarnstolar så kan det kanske kännas som om det inte hör hemma i föräldragruppens samtal. Men det kan ju också stå för en omtanke och börjar man med bilbarnstolen kan du ganska lätt komma vidare till andra omvårdnadsfrågor.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Utbildningsdag i jämställt föräldrastöd

rostiga verktygrostiga verktygrostiga verktygrostiga verktygrostiga verktygrostiga verktygrostiga verktygPå begäran och med finfina utvärderingar från våra tidigare utbildningar tar vi oss nu ut i landet för att hålla vår heldagsutbildning ”Jämställt föräldrastöd” för personal inom den perinatala vårdkedjan.

Kursen innehåller konkreta, användbara verktyg och metoder för att erbjuda ett jämställt föräldrastöd på BVC, MVC och Familjecentraler.

”Mycket användbart, ska bli roligt att leda föräldragrupper nu.”

Barnmorska Malmö

”Det är första gången som en kursledare förstår hur vi arbetar!”

Barnsjuksköterska Stockholm

”Jättebra, trevlig dag, jag fick med mig precis det jag ville och behövde. Tack!” Barnsjuksköterska Stockholm

Kursdagen ger deltagarna möjlighet att jobba fram lämpliga material och metoder för att möta dagens föräldrar. Fokus riktas mot deltagarnas egna erfarenheter samt korta inspirerande föreläsningar. Vi jobbar tillsammans fram innehåll och metoder som kan vara användbara i arbetet med att möta dagens föräldrar. Målet är att skapa en plattform för det fortsatta arbetet med föräldrar och öka möjligheterna till att ge ett jämställt föräldrastöd.

Vill du ha utbildningen på plats lokalt på din mottagning /klinik?

10-15 personer är ett bra antal att delta. Men vi är flexibla.

Vår senaste utbildning på Södersjukhuset fick 9,1 i betyg av 10 möjliga av de 17 deltagarna.

Kontakta oss för en bokning!

Kursinnehåll

 • Metodkursen är en heldagsutbildning och innehåller en rad olika moment som föreläsningar varvat med grupparbete.
 • Kunskap och Inspiration
 • Verktyg och metoder för att hålla föräldragrupper
 • Bli bättre på pappa/partner/HBT
 • Behöver din mottagning en jämställdhetspolicy?
 • Amning och Jämställdhet
 • Ha en mottagning som möter föräldrar och barn med ett genusperspektiv
 • Du är själv med och påverkar innehållet

 

Kursledare:

Mats Berggren och Nils Pettersson, verksamma inom riksorganisationen Män för Jämställdhet

Kursledare: Mats Berggren och Nils Pettersson, Jämt Föräldraskap (MFJ)

 • För mer information och för prisförfrågan och bokning kontakta:
  mats.berggren@mfj.se   Tel:070-7 89 04 74
  nils.pettersson@mfj.se   Tel: 073- 650 97 96


Efter 10 år av jämställdhetsutbildningar för föräldrar, barnmorskor, barnsjuksköterskor och andra har vi med hjälp av alla våra duktiga deltagare utvecklat innehållet ytterligare.

Du får en, kreativ, lärorik och inspirerande dag med massor av tips och trix för att göra ditt arbete roligare, lättare och mer givande i mötet med föräldrar och barn.

Enkelt – Konkret – Användbart

 Vill du ha mer info? Eller vill du ha en offert för en utbildning på just din ort? Kontakta oss här!

Referens: Lotta Lindfors, Vårdutvecklare BHV Stockholm.

anncharlotte.lindfors@sodersjukhuset.se

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Föredrar män strukturerade former av föräldrastöd?

Jag skriver ofta om hur viktigt det är att ge blivande och nyblivna föräldrar möjlighet att reflektera kring föräldraskapet i grupper med andra i samma fas i livet.

För mig har det alltid varit en central och viktig utgångspunkt att den som leder en föräldragrupp (eller pappagrupp som det oftast är för min del) inte kommer dit som en expert med avsikt att fastslå sanningar om föräldrskapet. Det vore i det närmaste förmätet.

Därför blir jag lite förvånad när jag läser i en utredning från Folkhälsoinstitutet, ”Nya verktyg för föräldrar – förslag till nya former av föräldrastöd”, 2004  (som för övrig är mycket bra):

Män föredrar strukturerade former av föräldragruppen framför öppna. Ett skäl kan vara att kvinnor normalt ägnar mer tid än män till att tala med varandra. Det är också möjligt att det är viktigare för män än för kvinnor att på förhand få veta vad de kommer att lära sig. Det förekommer att män jämför föräldrarådgivning med coaching och träning inom idrotten. […] Sådana moment är viktiga delar av strukturerade metoder, men förekommer mer sällan i öppna samtalasgrupper. 

Hmm… Det här är precis tvärt emot mina egna erfarenheter och kanske är det också lite fördomsfullt. Men det kan kanske ha att göra med att utredningen har tio år på nacken. 

Tvärt om tror jag att reflektion och diskussion är det som verkligen passar i föräldragrupper, det under förutsättning att deltagarna själva får vara med och påverka innehållet. Att det finns ett innehåll och en tanke om vad träffarna ska innehålla är nog något som alla tjänar på. Inte minst den som ska leda samtalet. 

Att det skulle vara en skillnad mellan kvinnor och män har jag däremot svårt att tro, däremot tror jag att det generellt är en svårighet för blivande och nyblivna föräldrar att ha genomtänkta frågor eller ens veta vad man ska fråga om. Kanske ännu mindre vad man ska tycka. Vi är alla nybörjare som föräldrar.

Det är därför det är så viktigt att utbilda dom som ska leda föräldragrupper av olika slag. För vad det handlar om är att vara samtalsledare, moderator och någon som kan sätta igång och stimulera diskussionen på olika sätt.

Varför? Jo därför att den kunskap och de lösningar jag själv hittar fram till kommer verkligen vara en djupare kunskap än den någon berättat för mig. Och det gäller både män och kvinnor.. 

Den här texten finns också på nilspettersson.net 

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Jämt Föräldraskap startar 2014

Nu är julledigheten över. Den 14 januari vecka 3 startar vi pappagrupp på Ekens BVC igen. Som vanligt på Eken är det Mats Berggren som leder gruppen. Torsdag samma vecka har vi en pappaföreläsning med Nils Pettersson hos Privata Barnmorskor på Värtavägen. Passa på att anmäla dig om du inte redan har gjort det. På Eken är det alltid fullt hus. Men fler tillfällen kommer att ges under året.

Även på Stureby BVC, Gullmarsplans BVC och i Älvsjö är det grupper på gång den närmaste tiden.

Fredag till söndag samma vecka gör Mats Berggren ytterligare en i raden av arbetsresor till Vitryssland. Anledningen är ett nystartat Sida-projekt som Mats är projektledare för. Över huvudtaget ser det här året ut att bli ett händelsrikt år för oss på Jämt Föräldraskap.

Vår ambition är också att informera mer och erbjuda mer under detta år. Hoppas ni hänger med på vår resa mot ett jämställt föräldraskap.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här: