Förhållningssätt när du leder föräldragrupp

rostiga verktyg

Igår var det pappagrupper igen, både jag och min kollega Mats Berggren höll grupper på olika platser i Stockholm. Trots att vi sammantaget har jobbat riktigt länge med att leda pappagrupper behöver vi ibland reflektera kring hur vi faktiskt förhåller oss som ledare i föräldragrupper. Här kommer några hållpunkter: 

Ge information och föra diskussioner på ett sätt som inkluderar båda föräldrarna, även den som inte är där just då

Det är förstås enklast att inkludera de föräldrar som befinner sig i rummet. Men det är inte ovanligt att vi som ledare (i alla fall händer det mig ibland) håller oss inom bekvämlighets- och trygghetszonen i alltför hög grad. Vi glömmer att inkludera den av parterna i familjen som inte är där. Men det är viktigt att diskussionerna i föräldragruppen på ett eller annat sätt följer med hem till den andra föräldern. Arbetet med föräldragrupper betyder enligt hur vi ser det att informationen och kunskapen ska komma hela familjen till godo.

Tips:

  1. Gör en uppgift tillsammans, till exempel en cirkel som delas i tårtbitar efter hur en vecka ser ut tidsmässigt när det gäller arbete, familj, intressen/egen tid, etc.
  2. När en fråga diskuteras i gruppen går det alltid att fråga hur de tror att partnern där hemma skulle tänka om det.
  3. Frågor att ta med hem för diskussion. Till exempel: vad innebär jämställdhet för oss i vår familj?
  4. Ett material att läsa tillsammans och reflektera kring. Till exempel en artikel, bloggtext eller ett kapitel ur någon bok om att fostra barn.
  5. Gör något oväntat och trevligt för din partner där hemma och berätta om det nästa gång föräldragruppen ses.

Att undvika att föra diskussioner i gruppen utifrån fasta sanningar?

Det är lätt att hämma diskussioner genom att börja med ”sanningen” och sedan fråga deltagarna vad de tycker. Ett sätt är att börja från andra hållet: ”Vad har ni hört om smakportioner?” ”Vad har ni hört om barns sömn och vad anser ni om det ni hört?” ”Hur ser ni på amning?” ”Hur tror ni det är bäst att göra när barnen ska sova?”

Det vill säga att om jag vill få deltagarna att diskutera/reflektera måste vi utgå från deras egna tankar och idéer.

Förhållningssätt när du leder föräldragrupp är att tänka på hur råd formuleras

Det är oundvikligt, ibland måste vi ge råd. För barnmorskan eller barnsjuksköterskan som är experter är rådgivning vardag. Men även om man är expert är det viktigt att fundera på hur råden formuleras.

Ordvalet kan bli avgörande: man kan, man bör eller man ska, är exempel på hur vi ibland formulerar oss. Men även om jag använder det försiktigare man kan istället för man ska kan det bli missuppfattningar.

Det beror på vad deltagaren hör och lägger för värdering i det jag säger. Även om föräldragruppsledaren säger att man kan börja med smakportioner till barnet vid en viss tidpunkt i barnets liv uppfattas det gärna som ett ska eftersom det är just i egenskap av expert ledaren ger rådet. Därför är det alltid bra att ge alternativ och skapa en diskussion även kring råden så att råden förblir just råd. (Sedan finns det förstås råd som är fasta och definitiva, men det är en annan sak.)

Hur värderar jag deltagarnas åsikter, tankar och frågor?

Förhållningssättet handlar också om mina egna värderingar. Min syn på föräldraskap, jämställdhet och annat.

Mina värderingar är just mina, men jag tjänar på att regelbundet reflektera kring hur jag möter föräldrar. Om du till exempel har en föräldragrupp och tycker att papporna som medverkar är duktiga för att de är där betyder ju det att du värderar deras insats på ett annat sätt än mammornas.

Det kanske också är så att jag riktar vissa frågor till den ena eller andra parten. Pappan får svara på vissa frågor medan mamman får svara på helt andra frågor.

Så sätt igång självreflektionen redan nu! Fundera på om du märker någon skillnad i de frågor du ställer till mamman respektive pappan.

Vad är din erfarenhet av detta? Vad tycker du är viktigast när du leder en grupp? Berätta genom att lämna en kommentar!

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Workshop för dig som leder föräldragrupper

FamiljUnder förra året deltog många i vår kurs ”Verktyg och metoder för föräldragruppsledare”. Utvärderingarna visade att vi hade riktigt nöjda deltagare. Snittbetygen var nästan full pott och vi fick kommentarer som ”Inspirerande!” ”Nu känner jag mig peppad att jobba med föräldragrupperna på ett nytt sätt!”  

Varje gång var vi lika glada över den positiva responsen. Men det var en sak som återkom i utvärderingarna och som vi nu har funderat kring: det behövdes mer tid för eget arbete och diskussion. Vi har tagit den synpunkten på allvar. Även vi kände att det var väl kort tid. 

Därför kommer vi nu erbjuda en heldags workshop med fördjupat innehåll.

Workshopen har ett tydligare fokus på praktiska övningar och idéarbete. Under en heldag får du utifrån ett idéarbete möjlighet att jobba fram ett antal träffar som du sedan kan använda i föräldragrupper. Syftet är att deltagarna ska ha med sig ett eget utarbetat koncept för att jobba med föräldragrupperna på den egna mottagningen.

Workshopen blir en blandning av korta inspirationsföreläsningar, eget arbete och diskussioner under ledning av Mats Berggren och Nils Pettersson.

Det spelar ingen roll om du har deltagit i vår tidigare metodkurs eller inte, du kommer ha stort utbyte av den här kursen ändå.

Du kan få mer information här>>>

Du kan också ladda ner WORKSHOP_INFO för mer information.

 

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Enkla tips för dig som leder föräldragrupper

föräldragrupperDu leder föräldragrupper. Du träffar en grupp för första träffen. Du känner dig förstås lite nervös eller kanske undrar du hur du ska kunna tillgodose alla behov hos deltagarna och besvara alla frågor. Du vill ju ge gruppen ett bra innehåll.

Kanske har du inte heller hunnit förbereda dig tillräckligt eftersom du har massor av andra uppgifter. Tro oss, vi vet hur det känns. Nu har vi goda nyheter åt dig: det finns okomplicerade lösningar.  Här får du tre enkla tips som gör arbetet med gruppen lite enklare och ger deltagarna ett mervärde:

Tips 1: Deltagarpresentationen

Gör deltagarpresentationen till din idébank. Du kan göra en lathund på ett whitboard eller ett blädderblock där du skriver ner punkter som stöd för deltagarna.

Viktigt att du formulerar punkterna så att deltagarna måste ta ställning. Exempel på lathund:

  • Namn
  • När vi får barn eller när vi fick barn och i så fall vad barnet heter.
  • Det här kommer vi/jag vara bra på som föräldrar.
  • Jag/vi tror att livet kommer förändras ungefär så här.
  • Ett påstående, ex: Det är viktigt att föräldrarna verkligen kan allt från början i sitt föräldraskap.

(Fler förslag på det här kan du få om du kontaktar oss eller går någon av våra kurser/utbildningar.)

Tips 2: Skapa en idé/materialbank

Om du har svårt att hinna planera dina träffar innehållsmässigt kan det vara en god idé att skaffa en materialbank. Filmer vet vi att många använder som diskussionsunderlag. Andra exempel på material är:

Artiklar om lämpliga ämnen att diskutera kring

Forskningsresultat som kan vara lämpliga att ta upp till diskussion

Bilder att diskutera kring

Utskrivna papper med påståenden som deltagarna kan diskutera kring i grupper. (Klicka på PÅSTÅENDEN ATT ANVÄNDA I FÖRÄLDRAGRUPPEN så får du några förslag att använda eller låta dig inspireras av.)

Utskrivna papper med frågor kring vilka förändringar i livet den första tiden med barnet innebär. Viktigt att frågorna inkluderar båda föräldrarna.

Tips 3: Inkludera och tänk brett

En föräldragrupp är till för alla föräldrar. Även den som eventuellt inte är närvarande. Vi vet ju att du som personal har ett krav på dig att leverera information, vilket förstås är viktigt. Ändå är det kanske viktigare att funderar på hur du inkluderar alla och för diskussionen.

Inkludera

Var inte rädd för vad du tror är ovidkommande frågor. En pappas fråga om säkerhet i bilen, barnvagnsmodeller eller hur det ska gå att få ihop andra ansvar i livet med familjelivet är ofta ingången till det som är viktigt, nämligen det jämställda föräldraskapet.

Här gäller det att ställa frågorna på ett sätt som för diskussionen vidare. Tycker du att det är svårt att veta hur du ska ställa frågorna ska du veta att det är något du måste träna på. En bra början är att tänka som en reporter: När? Var? Hur? Varför? Vem? Vilka?

Tänk brett

Synen på föräldraskap är för många resultatet av vad de läst, hört och tagit del av i andra sammanhang. Du kan medverka till att de föräldrar du träffar börjar tänka själva kring detta.

Det betyder att du behöver ha ett förhållningssätt som ifrågasätter och vänder på vedertagna idéer. Nu behöver du ju inte själv stå för allt detta. Du kan som tidigare nämnts hitta på påståenden eller ta fram material som står för detta.

Vill du fördjupa dig i detta kan du alltid anmäla dig till vår metodkurs. Klicka här för mer information.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Gratis fortbildning: kompendium för dig som leder föräldragrupper

Nästa tisdag fortsätter vi arbetet med vår kurs Metoder och Verktyg för dig som leder föräldragrupper och besöker då Örebro. Det blir spännande som vanligt.

Vi vet också att det är många som vill delta i vår kurs men som av olika skäl inte kan. För er som redan deltagit i någon av våra kurser, kan det kanske vara läge för lite fortbildning.

Vi skickade ut det här med vårt sista nyhetsbrev, men inser att alla kanske ändå inte lade märke till det.

Därför påminner vi nu om att vi bjuder på en gratis fortbildning i form av ett nedladdningsbart material här på bloggen. Det kan bäst beskrivas som en fördjupning i gruppledarskap och innehåller en del matnyttiga tips som du kan använda rakt av eller bara som lite inspiration.

Var så god: Gratis fortbildning från Södertörns Lärcentra!

Ladda ner materialet här: Gratiskompendium från Södertörns Lärcentra.

Anmäl dig till Metoder och Verktyg för dig som leder föräldragrupper här.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Verktyg och metoder för dig som leder föräldragrupper, del 5: förhållningssätt

Vi åker runt i landet med vår halvdagskurs ”Verktyg och metoder för dig som leder föräldragrupper”. Vi skriver några bloggposter för er som antingen inte kan delta eller er som har deltagit, och bjuder på tips och tricks som kan vara till nytta men som vi inte direkt behandlar på kursen. Förra gången lovade jag ju att det var den sista artikeln, men det här blir en bonus om förhållningssätt. Ännu lite gratis fortbildning från Södertörns Lärcentra. 

MAKT

Det förhållningssätt som gruppledaren har i gruppen sätter många spår i gruppen. Ofta vinner man på att reflektera över sitt förhållningssätt då och då. Här kommer några hållpunkter för hur du kan identifiera ditt eget förhållningssätt.

Ger du information och för diskussioner på ett som inkluderar båda föräldrarna, även den som inte är där just då?

Det är förstås enklast att inkludera de föräldrar som befinner sig i rummet. Men det är inte ovanligt att vi som ledare (i alla fall händer det mig ibland) håller oss inom bekvämlighets- och trygghetssonen i alltför hög grad. Då låter vi storsnackarna fortsätta prata medan andra sitter tysta och vi kanske tycker det är lite skönt att slippa bryta och att någon ”håller låda”.

Den andra delen av saken är att vi glömmer att inkludera den av parterna i familjen som inte är där. Men så vitt vi förstår är det viktigt att diskussionerna i föräldragruppen på något sätt följer med hem till den andra föräldern. Om vi jobbar med föräldragrupper betyder det ju inte enbart mamman eller pappan utan att hela verksamheten ska komma familjen till godo.

För du diskussioner i gruppen utifrån fasta sanningar eller diskussionsunderlag av olika slag?

Det är lätt att hämma diskussioner genom att börja med ”sanningen” och sedan fråga deltagarna vad de tycker. Bättre då att börja från andra hållet: ”Vad tänker ni om smakportioner?” ”Vad har ni hört om barns sömn och vad anser ni om det ni hört?” Det vill säga börja i reflexionsändan.

Hur formulerar du råden du ibland måste ge?

Det är oundvikligt, du måste ibland ge råd som expert. Frågan blir då hur råden delas ut. Ordvalet kan bli avgörande: man kan, man bör eller man ska är exempel på hur vi ibland formulerar oss. Men även om man använder det försiktigare man kan istället för man ska kan det bli missuppfattningar.

Det beror på vad deltagaren hör och lägger för värdering i det du säger. Även om du säger att man kan börja med smakportioner till barnet vid en viss tid uppfattas det gärna som ett ska eftersom det är just du i egenskap av expert som säger det. Det är därför det alltid är bra att ge alternativ och skapa en diskussion även kring råden så att råden förblir just råd.

Hur värderar du deltagarnas åsikter, tankar och frågor?

Sist handlar förhållningssättet om dina egna värderingar. Din syn på föräldraskap, jämställdhet och annat. Och dina värderingar är dina, men du tjänar på att regelbundet reflektera kring hur du möter föräldrar. Om du till exempel har en föräldragrupp och tycker att papporna som medverkar är duktiga för att de är där betyder ju det att du värderar deras insats på ett annat sätt än mammornas.

Det kanske också är så att vi riktar vissa frågor till den ena eller andra parten. Pappan får svara på vissa frågor medan mamman får svara på helt andra frågor.

Så sätt igång självreflektionen redan nu! Fundera på om du märker någon skillnad i de frågor du ställer till mamman respektive pappan.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här: