Pappagrupper, vad är det bra för?

Det var väl ett evigt tjat om pappagrupper. Vad ska det vara bra för? Föräldraskapet är ju ett gemensamt projekt. Jag håller med, men tänkte ändå lista några skäl till varför just pappagrupper är en bra grej. 

© Scott Pehrson

Han är ju också förälder. Bild: © Scott Pehrson

Pappan är fortfarande en bifigur inom mödra- och barnhälsovården

”Det var jag som fick fylla i alla papper, det var jag som fick svara på frågor, det var mig personalen vände sig till”, berättade en mamma när hon efter något år såg tillbaka på tiden som gravid och första tiden med barnet i den film om pappagrupper som snart är färdig.

I ett samtal med en bvc-sjuksköterska om pappor i föräldragruppen sa hon: ”Men papporna vill bara prata om bilbarnstolar.”

Det är också vår erfarenhet att pappor ofta känner sig som en utanförstående figur i de här sammanhangen. Säkert av många olika skäl, synen på vem som är huvudförälder, okunskap och bristande jämställdhet.

Men många av de föräldrar vi träffar efterlyser just det vi diskuterar i pappagruppen, exempelvis samarbete kring barnet, förändringar i livet och i relationer, funderingar kring den egna föräldrarollen.

Pappagrupper ger anpassad förberedelse under graviditeten

Låt oss se det som det är: när barnet kommer till världen föds två föräldrar. Båda har behov av kunskap, information och reflektion kring barnet och den nya rollen i livet. Viss information är relaterad till medicinska frågor, annat till barnets allmänna välmåga.

Andra frågor handlar om föräldrarnas relation och om förändringar i livet när man får barn.

Alla föräldrar har praktiska frågor men också ”inre” frågor kring sin egen förmåga och oförmåga. Somliga stöter på svårigheter som sömnlöshet eller funderingar på vad som är rätt och fel.

Ja, ni förstår. Poängen är att det finns inte en enda fråga som är till bara för den ena föräldern. Alla frågor kring barnet och det nya livet tillhör båda föräldrarna. Hur skulle det kunna vara på något annat sätt.

Men dagens vård utgår från (förlåt mig alla hårt jobbande barnmorskor och bvc-sköterskor) att mammor är huvudföräldern. Men peka ut en enda fråga som är enbart mammans.

Pappagruppen ökar jämställdheten i familjen

Många tänker att pappagrupper är en mansgrej. Jag svarar bestämt nej. Pappagruppen ska ge mervärde till familjen. Det är bara det att vi stödjer män i att engagera sig, bli mer aktiva och skapa sig en medvetenhet om vad livet med barn innebär. Diskussionen i pappagruppen ska lyftas hem och fortsätta i familjen.

Och så blir det oftast. Vissa gånger till den grad att mammorna har bett att få egna grupper med samma innehåll. Vi måste inse att information är något man kan få hur mycket som helst av men att reflektion, tankearbete och diskussion tillsammans med andra om livet som förälder är något som måste till.

Vi har utvärderingar som visar att män som deltagit i pappagrupp tar ett större ansvar i sina barns liv om vi pratar om involvering i barnens vardag, hämta och lämna på förskolan, medvetenhet om vad barnet behöver, tar en stor del av omsorgen av barnet.

Vi vet att män som deltagit pappagrupp i snitt tar ut en större andel av föräldraledigheten än genomsnittspappan.

Vi vet att pappor som går bredvid och väntar sitt första barn eller som är nybliven förälder har massor av frågor och funderingar.

Om vi inte möter honom då kanske det inte är så underligt att han inte tar ut föräldraledighet eller engagerar sig som han borde.

Det är precis det mötet ett jämställt föräldrastöd riktar in sig på: möt båda föräldrarna på ett likvärdigt sätt utifrån deras behov. Och för att öka jämställdheten .

Den här texten finns också på nilspettersson.nu

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Utbildning Jämställt föräldrastöd

Anpassad utbildning för barnmorskor, BVC-personal och andra inom den perinatala vårdkedjan som möter föräldrar. 

 • Kunskap och inspiration
 • Verktyg och metoder för att hålla föräldragrupper
 • Bli bättre på pappa/partner/HBTQ
 • Behöver din mottagning en jämställdhetspolicy
 • Du är själv med och påverkar innehållet

Kursledare: Mats Berggren och Nils Pettersson

Bild från metodkurs_litenBild från öppen förskola_liten

Heldag eller halvdag? Vi anpassar!

 • Hur möter och tillgodoser jag båda föräldrarnas behov på ett jämställt sätt?
 • Studier visar att bättre verksamhet behövs för pappa/partner.
 • Idag vet vi även att pappor kan få förlossningsrelaterad depression.
 • Hur kan jag variera arbetet i gruppen så att det passar alla deltagarna?
 • Innehåll som inkluderar pappa/partner på ett bra sätt.
 • Amning och jämställdhet? Hot eller möjlighet?
 • Heldag eller halvdag

Efter 10 år av jämställdhetsutbildningar för föräldrar, barnmorskor, barnsjuksköterskor och andra har vi med hjälp av alla våra engagerade deltagare utvecklat innehållet ytterligare. Du får en kreativ, lärorik och inspirerande dag med massor av tips och trix för att göra ditt möte med föräldrar och barn roligare, lättare och mer givande.

För mer info och/eller prisuppgift.

Kontakta:

Mats Berggren

0707-89 04 74

mats.berggren@mfj.se

eller

Nils Pettersson

073-650 97 96

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Workshop för dig som leder föräldragrupper

FamiljUnder förra året deltog många i vår kurs ”Verktyg och metoder för föräldragruppsledare”. Utvärderingarna visade att vi hade riktigt nöjda deltagare. Snittbetygen var nästan full pott och vi fick kommentarer som ”Inspirerande!” ”Nu känner jag mig peppad att jobba med föräldragrupperna på ett nytt sätt!”  

Varje gång var vi lika glada över den positiva responsen. Men det var en sak som återkom i utvärderingarna och som vi nu har funderat kring: det behövdes mer tid för eget arbete och diskussion. Vi har tagit den synpunkten på allvar. Även vi kände att det var väl kort tid. 

Därför kommer vi nu erbjuda en heldags workshop med fördjupat innehåll.

Workshopen har ett tydligare fokus på praktiska övningar och idéarbete. Under en heldag får du utifrån ett idéarbete möjlighet att jobba fram ett antal träffar som du sedan kan använda i föräldragrupper. Syftet är att deltagarna ska ha med sig ett eget utarbetat koncept för att jobba med föräldragrupperna på den egna mottagningen.

Workshopen blir en blandning av korta inspirationsföreläsningar, eget arbete och diskussioner under ledning av Mats Berggren och Nils Pettersson.

Det spelar ingen roll om du har deltagit i vår tidigare metodkurs eller inte, du kommer ha stort utbyte av den här kursen ändå.

Du kan få mer information här>>>

Du kan också ladda ner WORKSHOP_INFO för mer information.

 

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Rapport om dålig förberedelse för blivande och nyblivna pappor

Ibland annat DN rapporteras det om ny forskning som berättar om att en av fyra pappor känner sig stressade under förlossningen. Ytterligare ett resultat är att hälften av papporna anser att de inte vet hur ett nyfött barn ska tas om hand.

För oss som jobbar med föräldra- och pappa/partnergrupper är det inte någon nyhet. Tvärt om är det bland annat vetskapen om att papporna ofta inte får tillräckligt stöd på mödra- och barnavård som vi bland annat jobbar med pappagrupper.

Nu är vi glada att barnmorskan Margareta Johansson har frågat 1000 blivande pappor och skrivit en avhandling i ämnet vid Mittuniversitetet. Att pappor kan uppleva förlossningen som svår eller till och med skrämmande förvånar oss inte lika mycket som att papporna upplever detta:

“Under eftervården däremot angav nästan hälften av papporna, oavsett förlossningssätt, att de var missnöjda med den information som gavs om det nyfödda barnets vård och behov.”

Vi tror inte att det behöver vara så. Vi träffar massor av nyblivna pappor och diskuterar bland annat just detta. Och vi håller med om att vården bör involvera pappor/partners mycket mer än vad som görs idag.

Och den som inte vet hur man gör kan anlita oss. Vi har genom åren träffat tusentals nyblivna pappor i vår verksamhet. Vi har konceptet och vi vet hur det ska gå till. Läs mer här.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Dragning om pappagrupper på Caremas nätverksträff

Inga tomma stolar på vår föreläsningI går var jag och Mats Berggren på Caremas nätverksträff i Huvudsta och berättade lite om arbetet med pappagrupper. Vi lämnade Power Point presentationerna hemma och lade bara fram ett papper med några viktiga punkter framför oss.

Det blev en riktigt trevlig timme där vi berättade om hur vi lägger upp grupperna, vårt syfte och inte minst om de verktyg och metoder vi använder oss av när vi leder grupper.

Vi jobbar ju på flera av Caremas BVC-mottagningar så vår verksamhet är ganska inarbetad. Men det kändes roligt att få berätta lite mer i detalj och ge lite smakprov ur vår metodkurs som vi håller den 18 oktober och 10 november. Det kändes som om det fanns ett intresse för att på ett lite djupare plan lära sig en metodik för att leda samtalsgrupper.

Att vi blev avtackade med blommor blev en glad överraskning när vi var klara.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här: