Samtalet i föräldragruppen

Information är bra. För en nybliven förälder känns det förmodligen tryggt att träffa kompetent personal som kan ge bra och relevant information kring livet som blivande och nybliven förälder. Som förälder får jag träffa personal både i enskilda samtal och i en föräldragrupp eller föräldrautbildning och har möjlighet att ställa frågorna. 

Frågan är vilka frågor föräldern ställer i en grupp. Och hur frågorna ställs. Det i sin tur har att göra med hur vi som ledare startar en diskussion.

Att förankra en idé innan diskussionen har börjat

Vi tar ett exempel: jag gör en presentation av ett ämne, exempelvis amning. Och börjar med att säga att (och det här är bara ett överdrivet exempel): ”Forskning visar att nio av tio kvinnor tycker om att amma.” Därefter säger jag ytterligare några ord om att det förstås kan vara olika hur man tänker kring detta. Sedan ställer jag frågan:

Hur tänker ni kring det här?

Så långt kan förstås allt vara frid och fröjd. Det är bara det att deltagarna med stor säkerhet kommer att förhålla sig till det första påståendet på olika sätt. Att ha en annan åsikt än de nio kvinnorna som tyckte om att amma kan vara svårt. Att berätta om eventuella problem med detta kan också bli knepigt. Det som kommer att klinga i deras medvetande är just det att nio av tio kvinnor tycker om att amma sina barn.

Ni förstår poängen, vi har redan i inledningen färgat deras åsikt. Och vad hade hänt om påståendet istället hade varit: ”Nio av tio kvinnor tycker inte om att amma?”

Men det är inte ovanligt att vi på olika sätt förankrar idéer på ett liknande sätt redan innan diskussionen har börjat.

Att rikta fokus innan diskussionen har börjat

Ett annat exempel från mina egna pappagrupper är när jag frågar: ”Ska ni vara föräldralediga?”. Ur diskussions- och ledarskapssynpunkt är det en helt förkastlig fråga. Dels därför att den kan besvaras med ett enkelt ja eller nej, dels därför frågan fokuserar fel, i varje fall om man som vi, tycker det är bra om också män tar ut föräldraledighet.

För att få igång en diskussion och utgå från fördelarna med föräldraledigheten kan man ställa frågan på många andra sätt. En variant: ”hur tänker ni att det är att vara föräldralediga?” Eller: ”vad tror ni att barnet och ni själva vinner på att ni är föräldralediga?” Eller: ”vad är värdet för familjen om båda föräldrarna är föräldralediga?”

Ja, så där kan vi hålla på. Och om vi ska dra några slutsatser av det är det väl att vi bör tänka oss för innan vi ställer frågor – i varje fall om vi vill att föräldragruppen ska vara ett verktyg för att inspirera, engagera, involvera och verka för ett föräldraskap med två engagerade föräldrar. Det kräver reflektioner och tankar utifrån den egna verkligheten inte utifrån min som samtalsledare.

Den här texten finns också på nilspettersson.net

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *