Påståenden som arbetsmetod i samtalsgruppen

Jag vet av egen erfarenhet hur lätt det är att fastna i tanken att frågeställningar är det enda sättet att föra ett samtal i gruppen framåt. Vi på Södertörns Lärcentra jobbar till exempel med processfrågor när vi leder grupper, vilket är ett utmärkt hjälpmedel. Dock inte det enda.

Ibland kan det istället vara en bra metod att jobba med påståenden som deltagarna får ta ställning till. Sist jobbade jag med den här metoden i en punctuation marksföräldragrupp på mödravården. Då deltagarna fick diskutera bland annat de här påståendena:

  • Det finns många experter på föräldraskap och eftersom alla barn har exakt samma behov och beter sig likadant bör man lyssna på dem och anamma deras råd.
  • Att ha barn är oerhört jobbigt och många separerar därför att barnen tar för mycket tid från förhållandet.
  • Under den första tiden i barnens liv har pappan inte någon uppgift.

Påståenden har den fördelen att de ger de egna reflektionerna och tolkningarna fart, därmed uppmuntrar de också till diskussion.

Utifrån vår synvinkel (det är så en studiecirkel jobbar) är det deltagarna själva som ska hitta lösningarna. Som ledare är vi lotsar som via våra arbetsverktyg, till exempel processfrågor, påståenden och aktivt lyssnande, leder deltagarna till egna insikter och problemformuleringar.

Så varför inte prova en ny väg och påstå istället för att fråga, nästa gång du har en grupp.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *