Kan pappagrupper förebygga våld?

Det finns gott om människor som ifrågasätter pappagrupper. Alltifrån professorer till enskilda pappor. Det är bra, vi vill att vår verksamhet ska diskuteras och analyseras, tiderna förändras och även en vår verksamhet måste utvecklas.

Ändå kanske det skulle vara på sin plats att ta upp några exempel på invändningar mot pappagrupper och visa hur vi ser på saken:

Pappagrupper befäster traditionella könsrollerna

Det skulle lätt kunna bli på det sättet, det är vi medvetna om. Allting beror på syftet och inriktningen med arbetet. För vår del jobbar vi med problemet på olika sätt:

  • Pappagrupperna får aldrig vara en isolerad herrklubb utan ska vara ett sätt att involvera pappan i ett jämställt föräldraskap redan från början.
  • Vi försöker i alla diskussioner och hemuppgifter inkludera partnern där hemma och föra samtalen med utgångspunkt från barnens bästa.
  • Vi jobbar förebyggande för ett jämställt föräldraskap där båda föräldrarna tar lika stor del av ansvaret för barnet, hushållet och relationen. Allt material och alla samtal i våra pappagrupper syftar till detta.
  • Våra pappagruppsledare är utbildade ledare som har ett koncept att jobba efter.

Varför skulle män vilja prata i grupp?

Det här är den enda invändningen jag skulle vilja karaktärisera som fördomsfull. Givetvis är det lite olika hur samtalet flyter i olika grupper, men en sak är säker det finns hos de flesta män som deltar i pappagrupper ett behov av samtal kring den nya rollen i livet.

Inte så mycket för att de är osäkra eller tycker det är jobbigt utan för att få sina frågeställningar och undringar bekräftade av andra och för att det finns sådant som inte alltid låter sig sägas till exempel i föräldragruppen.. Här finns absolut en förebyggande faktor – delaktighet i omvårdnaden om det lilla barnet och perspektiv på småbarnstiden ger en större trygghet. Något vi tror har en dämpande effekt på våld i familjen, på frustrationer kring barn som inte sover etc.

Pappagrupperna når inte de som mest behöver det

Det finns en sanning i det. Men vad vet vi egentligen om de som deltar? I efterhand har vi fått många indikationer och besked om att många som deltar också har behövt det på olika sätt.

  • De flesta pappor deltar inte i pappagrupp, det betyder att vi inte når alla som skulle vilja delta eller som skulle behöva delta. Däremot tror vi att om vi jobbar på sprider det ringar på vattnet och fler blir intresserade.
  • Föräldraskapet är ett gemensamt projekt och därför är föräldragrupper att föredrar.

Föräldraskapet är ett gemensamt åtagande

Vi instämmer. Vi tror att det bästa är om man har grupper gemensamt där båda föräldrarna deltar. Även för oss är det ett mål.

Ändå ser vi ofta att papporna upplever det positivt (och mammorna eftersom vi även prövat mammagrupper med samma koncept) att kunna uttrycka svårigheter och annat som man kanske inte skulle göra på samma sätt om partnern också är med. Det kan till exempel gälla oro, relationsfrågor eller känslor av otillräcklighet.

Pappagrupper förebygger våld

Kontentan blir alltså att vi tror att pappagrupper kan förebygga våld i familjer. Som jag skrev tidigare ger delaktighet och omvårdnad om det lilla barnet trygghet som förälder, perspektivet och kunskapen om vad ett liv med små barn innebär också förståelse för partnern, för barnets behov och för att andra också kan leva under en pressad situation.

Det i sin tur ger en sorts förberedelse för de känslor som kan uppstå i relationen med barnet och partnern – den som är förberedd har också lättare att handskas med frustrationer och ilska.

Pappor som deltar är ofta nöjda

Alla pappor är givetvis inte nöjda, men faktum är att de flesta tycker att det ger en hel del. Eller som en pappa uttryckte det: “Vad skönt det var att snacka om det här!” Bättre kan det inte sägas.

Vi efterlyser en debatt kring pappagrupper och föräldragrupper. Vad ska innehållet vara? Hur ska det läggas upp? Är pappagrupper en jämställdhetsfaktor? Vilka frågor är viktiga? Vi vill ha infall på detta?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *