Föräldragruppsverksamhet, en fråga om jämställdhet

föräldragruppsverksamhetDu har kanske inte tänkt på föräldragrupper, föräldragruppsverksamhet och föräldraskapet på det sättet, men om du tycker jämställdheten i Sverige borde ta ett rejält kliv framåt är arbetet i föräldragrupper kanske den bästa och enklaste vägen att gå. 

Föräldragrupper inför och under det tidiga föräldraskapet är viktiga av fler orsaker. Här är några tankar:

  • Föräldragruppen kan vara pappans viktigaste ingång till föräldraskapet.
  • Undersökningar visar att jämställdheten i föräldraskapet ökar om båda föräldrarna gemensamt diskuterar och beslutar om barnets omvårdnad och rutiner.
  • Pappor som är mer involverade i föräldraskapet från början tenderar också att ta ut mer föräldraledighet.
  • Pappors som är mer involverade i föräldraskapet från början prioriterar annorlunda på jobbet.
  • Mäns hälsa förbättras av att leva i jämställda relationer av att ha en bra relation med sina barn.

Frågan blir alltså hur föräldragrupper av olika slag kan hjälpa till med detta?

Föräldragruppsverksamhet som ingång till det tidiga föräldraskapet

All erfarenhet vi skaffat oss under alla de år som vi har jobbat med jämställt föräldraskap visar att möjligheten till reflektion och diskussion kring sin roll som förälder ger jämställdhetsfördelar. Föräldrar som gemensamt beslutar kring rutiner kring barnets omvårdnad delar också barnets omvårdnad jämnare mellan sig. Par som tar lika ansvar för barnet redan från början lever också mer jämställt senare. Jämställdheten i hemmet ger fördelar på exempelvis arbetsmarknaden.

Hur du som föräldragruppsledare tar upp det här i föräldragruppen kan alltså bli föräldrarnas ingång till ett mer jämställt föräldraskap och bidra till att jämställdheten i samhället ökar totalt sett.

Föräldrar och personal på BMM och BVC-mottagningar har stor kunskap

Föräldrar idag har ofta stor kunskap om barn. De har också många möjligheter att få information och ställa frågor. Personalen de möter har informationen de behöver.

Men det är inte vi som leder föräldragrupper av olika slag som behöver lära ut och informera – många gånger är det precis det motsatta, vi behöver ge föräldrarna möjlighet att tänka och reflektera själva och hitta sina egna lösningar.

Vi behöver alltså hitta ett sätt att leda grupperna som gynnar föräldrarnas möjligheter att hitta vägar i sitt föräldraskap. Det gynnar också jämställdheten eftersom det ger båda föräldrarna möjlighet att jobba med föräldraskapet från början.

Och framför allt gynnar det barnet som får två föräldrar som är lika delaktiga och aktiva i föräldraskapet.

Möta båda föräldrarna på ett jämställt sätt

Sist handlar det om oss som möter föräldrar och som leder grupper med föräldrar. Hur vi möter föräldrarna är en fråga om jämställdhet. Fundera på om det finns några skillnader på hur vi möter föräldrar av olika kön. Vilka frågor ställs till pappor respektive mammor? Vilket mottagande får respektive förälder när de besöker BVC eller BMM? Vem av föräldrarna betraktas som den viktigaste? Vad tror vi föräldrarna fokuserar på med utgångspunkt från deras kön? Och sist men inte minst: vad förväntar vi oss av föräldrarna med utgångspunkt från vem det är vi talar med?

Det här sista kan du förresten också läsa om här.

Den här texten finns också här.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *