Ledarskap och enkelhet – nyckeln till en bra föräldragrupp

ledarskapDet handlar om ledarskap och enkelhet. Men för att ta det från början: du kanske läste vårt senaste nyhetsbrev och klickade dig vidare till vår film om pappagrupper. Det gillar vi. Men vad är egentligen hemligheten med pappagrupper i vår regi? 

Alla deltagarna i filmen verkade nöjda som de flesta av våra tusentals pappagruppdeltagare. Och ja, det finns några missnöjda också.

I någon mån framgick det ju hur en pappagrupp går till. Den hemligheten kan jag inte uttrycka bättre än när vi hade besök från Sydafrika på kansliet och beskrev vårt arbete med fäder. ”The beauty of this is the simplicity”, utbrast någon.

Sådant blir vi glada av. Och hen har rätt. Det är enkelhet som är fundamentet i vår pappagruppsverksamhet. Men missta dig inte, enkelhet är också en utmaning eftersom det kräver en hel del av både ledaren och deltagaren för att effekten av deltagandet ska spela roll. Det handlar också om ledarskap.

För ledaren är det ofta alltför lätt och lockande att gå in i föreläsar- eller expertrollen. Kanske när gruppen är tyst, kanske när någon tar alltför stor plats, kanske när vi känner oss tvungna att ge svar som deltagarna egentligen har själva.

Och det är just det där sista som är det svåra, att verkligen lyssna och sprida frågan vidare i gruppen och få deltagarna att hitta sina egna svar och lösningar. Vi som kanske är rutinerade föräldrar eller experter på små barn och föräldraskap, vi som har hållit massor av grupper – vi vill så gärna berätta vad vi vet.

Det är här hemligheten med enkelhet kommer in och det handlar om hur vi ser på lärande och förmågor. Eller för att ställa en retorisk fråga: när tror du att vi lär oss mest, när någon talar om för oss hur det är eller när vi hittar svaren i oss själva?

Jag vet, det är abstrakt och därför får du ett konkret exempel här:

En förälder i gruppen frågar hur de ska få sitt barn att sova på natten. Som erfaren förälder vet du att det knappast finns några definitiva lösningar, som expert känner du till metoder, barnens utveckling och du vet hur andra föräldrar resonerar.

Du har att välja på och du kan berätta allt detta eller något av det. Troligtvis kommer föräldrarna också uppskatta att du berättar. Ändå kan en undra om expertens information glöms så snart föräldern har kommit hem eller om den går in genom ena örat och ut genom det andra.

Tänk om vi istället väljer en annan väg som exempelvis innebär att vi på olika sätt låter föräldrarna själva besvara frågan genom att diskutera och reflektera tillsammans och på så sätt locka fram deras egna svar och lösningar. Frågor som hur gör ni nu? Vilka metoder finns det? Vad har fungerat och inte fungerat för er? Varför tror ni barn har svårt att sova på natten?

För grejen är att när en själv hittar kunskapen och svaren så lär en sig också mest. Det är inte det att det är fel på det du kan, det är bara det att när du uttalar saker som expert kommer många deltagare också låsa sig vid din åsikt. Och det vill du nog inte.

Så den enkla hemligheten är att det vi gör i pappagruppen är att stimulera till reflektion och samtal och komma bort från tanken att man kan lära sig föräldraskap av andra och istället lära sig att lita på sin egen intuition och förmåga.

Idag är det viktigare än någonsin.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Premiär för filmen om pappagrupper

Män för Jämställdhets projektet Jämt föräldraskap samlade några före detta deltagare i pappagrupper, deras partners och barn för att tala om vad pappornas deltagande i pappagrupper betytt för papporna själva men också för deras familjer. Budskapet är klart: det behövs ett jämställt föräldrastöd som möter och involverar båda föräldrarna. Ping till landstingspolitikerna i Stockholms Läns Landsting och i andra Landsting. Vi menar att om ni menar allvar med att män ska ta ut mer föräldraledighet och involvera sig i högre grad som föräldrar är pappagrupper ett bra sätt åstadkomma det.

Här är filmen!

Ett extra stort tack till Carl Myrén som producerat.

Om du inte kan se filmen här så kan du se den på Youtube genom att klicka här>>

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

  • Det finns inget om det här ännu

Pappagrupper, vad är det bra för?

Det var väl ett evigt tjat om pappagrupper. Vad ska det vara bra för? Föräldraskapet är ju ett gemensamt projekt. Jag håller med, men tänkte ändå lista några skäl till varför just pappagrupper är en bra grej. 

© Scott Pehrson

Han är ju också förälder. Bild: © Scott Pehrson

Pappan är fortfarande en bifigur inom mödra- och barnhälsovården

”Det var jag som fick fylla i alla papper, det var jag som fick svara på frågor, det var mig personalen vände sig till”, berättade en mamma när hon efter något år såg tillbaka på tiden som gravid och första tiden med barnet i den film om pappagrupper som snart är färdig.

I ett samtal med en bvc-sjuksköterska om pappor i föräldragruppen sa hon: ”Men papporna vill bara prata om bilbarnstolar.”

Det är också vår erfarenhet att pappor ofta känner sig som en utanförstående figur i de här sammanhangen. Säkert av många olika skäl, synen på vem som är huvudförälder, okunskap och bristande jämställdhet.

Men många av de föräldrar vi träffar efterlyser just det vi diskuterar i pappagruppen, exempelvis samarbete kring barnet, förändringar i livet och i relationer, funderingar kring den egna föräldrarollen.

Pappagrupper ger anpassad förberedelse under graviditeten

Låt oss se det som det är: när barnet kommer till världen föds två föräldrar. Båda har behov av kunskap, information och reflektion kring barnet och den nya rollen i livet. Viss information är relaterad till medicinska frågor, annat till barnets allmänna välmåga.

Andra frågor handlar om föräldrarnas relation och om förändringar i livet när man får barn.

Alla föräldrar har praktiska frågor men också ”inre” frågor kring sin egen förmåga och oförmåga. Somliga stöter på svårigheter som sömnlöshet eller funderingar på vad som är rätt och fel.

Ja, ni förstår. Poängen är att det finns inte en enda fråga som är till bara för den ena föräldern. Alla frågor kring barnet och det nya livet tillhör båda föräldrarna. Hur skulle det kunna vara på något annat sätt.

Men dagens vård utgår från (förlåt mig alla hårt jobbande barnmorskor och bvc-sköterskor) att mammor är huvudföräldern. Men peka ut en enda fråga som är enbart mammans.

Pappagruppen ökar jämställdheten i familjen

Många tänker att pappagrupper är en mansgrej. Jag svarar bestämt nej. Pappagruppen ska ge mervärde till familjen. Det är bara det att vi stödjer män i att engagera sig, bli mer aktiva och skapa sig en medvetenhet om vad livet med barn innebär. Diskussionen i pappagruppen ska lyftas hem och fortsätta i familjen.

Och så blir det oftast. Vissa gånger till den grad att mammorna har bett att få egna grupper med samma innehåll. Vi måste inse att information är något man kan få hur mycket som helst av men att reflektion, tankearbete och diskussion tillsammans med andra om livet som förälder är något som måste till.

Vi har utvärderingar som visar att män som deltagit i pappagrupp tar ett större ansvar i sina barns liv om vi pratar om involvering i barnens vardag, hämta och lämna på förskolan, medvetenhet om vad barnet behöver, tar en stor del av omsorgen av barnet.

Vi vet att män som deltagit pappagrupp i snitt tar ut en större andel av föräldraledigheten än genomsnittspappan.

Vi vet att pappor som går bredvid och väntar sitt första barn eller som är nybliven förälder har massor av frågor och funderingar.

Om vi inte möter honom då kanske det inte är så underligt att han inte tar ut föräldraledighet eller engagerar sig som han borde.

Det är precis det mötet ett jämställt föräldrastöd riktar in sig på: möt båda föräldrarna på ett likvärdigt sätt utifrån deras behov. Och för att öka jämställdheten .

Den här texten finns också på nilspettersson.nu

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Samtalet i föräldragruppen

Information är bra. För en nybliven förälder känns det förmodligen tryggt att träffa kompetent personal som kan ge bra och relevant information kring livet som blivande och nybliven förälder. Som förälder får jag träffa personal både i enskilda samtal och i en föräldragrupp eller föräldrautbildning och har möjlighet att ställa frågorna. 

Frågan är vilka frågor föräldern ställer i en grupp. Och hur frågorna ställs. Det i sin tur har att göra med hur vi som ledare startar en diskussion.

Att förankra en idé innan diskussionen har börjat

Vi tar ett exempel: jag gör en presentation av ett ämne, exempelvis amning. Och börjar med att säga att (och det här är bara ett överdrivet exempel): ”Forskning visar att nio av tio kvinnor tycker om att amma.” Därefter säger jag ytterligare några ord om att det förstås kan vara olika hur man tänker kring detta. Sedan ställer jag frågan:

Hur tänker ni kring det här?

Så långt kan förstås allt vara frid och fröjd. Det är bara det att deltagarna med stor säkerhet kommer att förhålla sig till det första påståendet på olika sätt. Att ha en annan åsikt än de nio kvinnorna som tyckte om att amma kan vara svårt. Att berätta om eventuella problem med detta kan också bli knepigt. Det som kommer att klinga i deras medvetande är just det att nio av tio kvinnor tycker om att amma sina barn.

Ni förstår poängen, vi har redan i inledningen färgat deras åsikt. Och vad hade hänt om påståendet istället hade varit: ”Nio av tio kvinnor tycker inte om att amma?”

Men det är inte ovanligt att vi på olika sätt förankrar idéer på ett liknande sätt redan innan diskussionen har börjat.

Att rikta fokus innan diskussionen har börjat

Ett annat exempel från mina egna pappagrupper är när jag frågar: ”Ska ni vara föräldralediga?”. Ur diskussions- och ledarskapssynpunkt är det en helt förkastlig fråga. Dels därför att den kan besvaras med ett enkelt ja eller nej, dels därför frågan fokuserar fel, i varje fall om man som vi, tycker det är bra om också män tar ut föräldraledighet.

För att få igång en diskussion och utgå från fördelarna med föräldraledigheten kan man ställa frågan på många andra sätt. En variant: ”hur tänker ni att det är att vara föräldralediga?” Eller: ”vad tror ni att barnet och ni själva vinner på att ni är föräldralediga?” Eller: ”vad är värdet för familjen om båda föräldrarna är föräldralediga?”

Ja, så där kan vi hålla på. Och om vi ska dra några slutsatser av det är det väl att vi bör tänka oss för innan vi ställer frågor – i varje fall om vi vill att föräldragruppen ska vara ett verktyg för att inspirera, engagera, involvera och verka för ett föräldraskap med två engagerade föräldrar. Det kräver reflektioner och tankar utifrån den egna verkligheten inte utifrån min som samtalsledare.

Den här texten finns också på nilspettersson.net

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Pappagruppsverksamheten

Pappagrupper har varit vår grund i arbetet alltsedan Mats Berggren startade projektet ”Pappa på riktigt”. Nya grupper startar kontinuerligt.

Själva är vi på Jämt Föräldraskap och Män för Jämställdhet glada över att det koncept vi jobbar med här i Sverige också har blivit uppmärksammat internationellt. Därför har vi utbildat ledare och organisationer i bland annat Sydafrika, Ryssland, Riga, Polen, Etiopien för att ge stöd i en process att öka männens engagemang i föräldraskapet och stödja kvinnors och barns rättigheter.

Mats Berggren är just nu projektledare för ett treårigt Sida-projekt i Vitryssland som handlar om att få igång pappagrupper.

Nationellt vill vi gärna göra pappagrupper till en större verksamhet än den är just nu. Vi har träffat tusentals pappor genom åren och inser vikten av att involvera papporna i föräldraskapet tidigt. Både som blivande och nyblivna pappor.

Vi har utbildade ledare och kan utbilda fler om det behövs. Vi har en metod och vi har erfarenheten. Så varför inte testa oss? Vi kommer mer än gärna och håller en grupp på just din vårdcentral.

Tillsammans med Män för Jämställdhets lokalavdelning kan vi också erbjuda pappagrupper i Göteborg.

Texten finns också på: http://nilspettersson.net

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här: