Hur planerar vi en workshop när vi jobbar internationellt

Att få åka till olika platser och arbeta med frågor jag brinner för en en otrolig ynnest. Nu när jag åker som representant för Män för Jämställdhet och Jämt Föräldraskap till Warszawa för att utbilda pappagruppsledare är det kanske någon som undrar hur det faktiskt går till. Här följer en överblick över hur vi tänker.

240x180_Polska pappagruppsledare

De trevliga killarna som deltog i vår utbildning förra året i Warszawa.

Det första och viktigaste är ödmjukhet och förmåga att lyssna. Det är meningslöst att åka till ett annat land och överföra ett koncept utan att med de blivande ledarnas hjälp först ta reda på vilka förutsättningar och frågor som gäller där.

Därför är det första inslaget under en workshop att jobba med just detta. I vårt fall handlar det om att ta reda på förutsättningarna för familjelivet och föräldrarna. Hur ser pappans respektive mammans medverkan i familjelivet ut? Vad är önskvärt?

Här är ett exempel på frågor som deltagarna i Warszawa kommer att få jobba med inledningsvis:

 • How does Polish culture define men’s roles in families and fatherhood?
 • How do you think it is different from other cultures, or what is unique about fatherhood and men’s roles in families in Polish culture?
 • What’s the attitude towards fathers in workninglife?

Behövs förändring och varför

Nästa steg är att jobba fram tankar om vilka förändringar som är nödvändiga utifrån den tidigare diskussionen. Ett exempel kan vara att förmå pappor att ta större del i barnets omvårdnad tidigare barnets liv. Andra gånger kan det också vara rent praktiska saker att det behövs kunskap om omvårdnaden och hur det faktiskt går till.

Ledarnas egna förutsättningar

En del av de här utbildningarna är också att ta reda på ledarnas egna förutsättningar för att jobba med frågorna. Varför vill man jobba som pappagruppsledare? Har man någon idé om vad man vill åstadkomma? Vad är det som är viktigt med jobbet?

Det är en viktig aspekt att ledarna själv tror på vad de ska göra och att de tror att det kan skapa förändring genom det här arbetet. Det är också därför ledarna själva har varit med att skapa innehållet i konceptet utifrån en verklighet och sin motivation ökar chanserna att projektet blir hållbart.

Det är också skälet att jag som ledare inte kan komma dit och tala om exakt hur de ska göra. Jag tillhandahåller ett grundkoncept som deltagarna fyller med innehåll. Min roll är att locka fram och synliggöra de behov som finns, delge erfarenhet och inspirera.
Jag är moderator, ett bollplank och genuskontrollant. Det sistnämnda betyder i de här sammanhangen att jag ibland ifrågasätter sådant som i många fall handlar om att pappan betraktas som en särskild förälder med särskilda privilegier. Eller att diskutera normer som innebär ett ojämställt föräldraskap.

Ett bra exempel var i Riga där en man tyckte att man måste uppmuntra pappor att ta del i sina barns liv. Jag ifrågasatte just ordet uppmuntra eftersom det känns en aning orättvist att just han ska uppmuntras till ett delaktigt föräldraskap. Något som så vitt jag vet aldrig händer en mamma.

Att sammanställa allt till enskilda pappagruppsträffar

Den andra dagen brukar ägnas åt två saker, först en del om metodiska kunskaper kring att leda samtal i en grupp, men framför allt åt att faktiskt skapa en grund för varje enskilda pappagruppsträff.

Det går till så att man jobbar fram ett tema för träffen utifrån diskussionerna/resultatet dagen innan. Sedan arbetar deltagarna med att skapa bra och relevanta frågeställningar som ger underlag till diskussionen i pappagruppen. Ofta tar vi också fram påståenden som har för avsikt att stimulera diskussion.

Eftersom vi vill att pappagruppsträffarna ska ge mervärde för hela familjen och gärna ser att diskussionerna förs hem till familjen ägnar vi också en hel del tid åt att skapa lämpliga hemuppgifter för deltagarna.

Vi skapar också nyckelord för träffarna, nyckelord som oftast används som ett stöd för ledaren under träffen.

Om metodiken

Slutligen jobbar vi också med metodiken. En viktig aspekt är vad ledarrollen innebär i just det här sammanhanget. Grundläggande om samtalsmetodik brukar också vara inslag. Men också en del om hur ledaren kan hantera olika typer av deltagare. Många ledare upplever exempelvis att det är svårt att vet hur man gör för att en tyst och tillsynes oengagerad person ska föras in i samtalet.

Vad behövs mer
En viktig del är att avsluta med att försöka kartlägga vad som kan behövas för att sjösätta verksamheten och göra den hållbar. Vilka medverkar och ger stöd och hur ska ledarna utvecklas. Många gånger är det bäst med en uppföljning av ledarutbildningen när verksamheten har pågått ett tag.

s

Mitt jobb är att sammanställa allt detta och föra in det i ledarkompendiet och skicka tillbaka det till uppdragsgivaren. Med det så mitt jobb klart för den här gången.

Hur gör andra som jobbar med workshops och utbildningar?

Den här texten finns också på nilspettersson.nu i en lite modiferad form.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Utbildningsdag i jämställt föräldrastöd

rostiga verktygrostiga verktygrostiga verktygrostiga verktygrostiga verktygrostiga verktygrostiga verktygPå begäran och med finfina utvärderingar från våra tidigare utbildningar tar vi oss nu ut i landet för att hålla vår heldagsutbildning ”Jämställt föräldrastöd” för personal inom den perinatala vårdkedjan.

Kursen innehåller konkreta, användbara verktyg och metoder för att erbjuda ett jämställt föräldrastöd på BVC, MVC och Familjecentraler.

”Mycket användbart, ska bli roligt att leda föräldragrupper nu.”

Barnmorska Malmö

”Det är första gången som en kursledare förstår hur vi arbetar!”

Barnsjuksköterska Stockholm

”Jättebra, trevlig dag, jag fick med mig precis det jag ville och behövde. Tack!” Barnsjuksköterska Stockholm

Kursdagen ger deltagarna möjlighet att jobba fram lämpliga material och metoder för att möta dagens föräldrar. Fokus riktas mot deltagarnas egna erfarenheter samt korta inspirerande föreläsningar. Vi jobbar tillsammans fram innehåll och metoder som kan vara användbara i arbetet med att möta dagens föräldrar. Målet är att skapa en plattform för det fortsatta arbetet med föräldrar och öka möjligheterna till att ge ett jämställt föräldrastöd.

Vill du ha utbildningen på plats lokalt på din mottagning /klinik?

10-15 personer är ett bra antal att delta. Men vi är flexibla.

Vår senaste utbildning på Södersjukhuset fick 9,1 i betyg av 10 möjliga av de 17 deltagarna.

Kontakta oss för en bokning!

Kursinnehåll

 • Metodkursen är en heldagsutbildning och innehåller en rad olika moment som föreläsningar varvat med grupparbete.
 • Kunskap och Inspiration
 • Verktyg och metoder för att hålla föräldragrupper
 • Bli bättre på pappa/partner/HBT
 • Behöver din mottagning en jämställdhetspolicy?
 • Amning och Jämställdhet
 • Ha en mottagning som möter föräldrar och barn med ett genusperspektiv
 • Du är själv med och påverkar innehållet

 

Kursledare:

Mats Berggren och Nils Pettersson, verksamma inom riksorganisationen Män för Jämställdhet

Kursledare: Mats Berggren och Nils Pettersson, Jämt Föräldraskap (MFJ)

 • För mer information och för prisförfrågan och bokning kontakta:
  mats.berggren@mfj.se   Tel:070-7 89 04 74
  nils.pettersson@mfj.se   Tel: 073- 650 97 96


Efter 10 år av jämställdhetsutbildningar för föräldrar, barnmorskor, barnsjuksköterskor och andra har vi med hjälp av alla våra duktiga deltagare utvecklat innehållet ytterligare.

Du får en, kreativ, lärorik och inspirerande dag med massor av tips och trix för att göra ditt arbete roligare, lättare och mer givande i mötet med föräldrar och barn.

Enkelt – Konkret – Användbart

 Vill du ha mer info? Eller vill du ha en offert för en utbildning på just din ort? Kontakta oss här!

Referens: Lotta Lindfors, Vårdutvecklare BHV Stockholm.

anncharlotte.lindfors@sodersjukhuset.se

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Jämställt föräldrastöd – en ny utbildning

Thumbs upDen första april var vi på Södersjukhuset och höll utbildning för ett gäng engagerade och intresserade barnsjuksköterskor. Det var premiären för en ny version av vad vi tidigare kallade ”Metoder och verktyg för föräldragruppsledare”. Den nya utbildningen ”Jämställt föräldrastöd” inriktar sig inte bara på föräldragrupper utan på hela BVC-mottagningens struktur ur ett genusperspektiv.

Förändringen är egentligen enkel, kursen är en heldag istället för en halvdag. Vi föreläser mindre och lägger mer tonvikt på deltagarnas egna lösningar. Visst kan vi en del om att leda föräldragrupper och skapa ett innehåll, men det kan också ni som jobbar direkt med föräldrarna. Men huvudparten av dagen tittar vi över hela vår verksamhet ur ett jämställdhets och genusperspektiv.

De korta inspirationsföreläsningar vi gör är just menade att inspirerar diskussionen och de egna lösningarna som deltagarna nästan alltid har själva. Så blev det också denna premiäromgång. Diskussionen var livlig och deltagarna lämnade slutade dagen med grunderna till några föräldraträffar, ett embryo till jämställdhetspolicy och, hoppas vi, en vilja till att jobba mer med att möta föräldrar på ett mer jämställt sätt.

Av utvärderingarna att döma var det ett gäng mycket nöjda deltagare. Nu har vi testat och vi fick redan under dagen flera förfrågningar om nästa kurs, för nu ville deltagarna också skicka sina kollegor.

Är ni intresserade av att vi kommer och håller kursen på din mottagning, din familjecentral, eller i din stad? Kontakta oss Här!

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

 • Det finns inget om det här ännu

Förhållningssätt när du leder föräldragrupp

rostiga verktyg

Igår var det pappagrupper igen, både jag och min kollega Mats Berggren höll grupper på olika platser i Stockholm. Trots att vi sammantaget har jobbat riktigt länge med att leda pappagrupper behöver vi ibland reflektera kring hur vi faktiskt förhåller oss som ledare i föräldragrupper. Här kommer några hållpunkter: 

Ge information och föra diskussioner på ett sätt som inkluderar båda föräldrarna, även den som inte är där just då

Det är förstås enklast att inkludera de föräldrar som befinner sig i rummet. Men det är inte ovanligt att vi som ledare (i alla fall händer det mig ibland) håller oss inom bekvämlighets- och trygghetszonen i alltför hög grad. Vi glömmer att inkludera den av parterna i familjen som inte är där. Men det är viktigt att diskussionerna i föräldragruppen på ett eller annat sätt följer med hem till den andra föräldern. Arbetet med föräldragrupper betyder enligt hur vi ser det att informationen och kunskapen ska komma hela familjen till godo.

Tips:

 1. Gör en uppgift tillsammans, till exempel en cirkel som delas i tårtbitar efter hur en vecka ser ut tidsmässigt när det gäller arbete, familj, intressen/egen tid, etc.
 2. När en fråga diskuteras i gruppen går det alltid att fråga hur de tror att partnern där hemma skulle tänka om det.
 3. Frågor att ta med hem för diskussion. Till exempel: vad innebär jämställdhet för oss i vår familj?
 4. Ett material att läsa tillsammans och reflektera kring. Till exempel en artikel, bloggtext eller ett kapitel ur någon bok om att fostra barn.
 5. Gör något oväntat och trevligt för din partner där hemma och berätta om det nästa gång föräldragruppen ses.

Att undvika att föra diskussioner i gruppen utifrån fasta sanningar?

Det är lätt att hämma diskussioner genom att börja med ”sanningen” och sedan fråga deltagarna vad de tycker. Ett sätt är att börja från andra hållet: ”Vad har ni hört om smakportioner?” ”Vad har ni hört om barns sömn och vad anser ni om det ni hört?” ”Hur ser ni på amning?” ”Hur tror ni det är bäst att göra när barnen ska sova?”

Det vill säga att om jag vill få deltagarna att diskutera/reflektera måste vi utgå från deras egna tankar och idéer.

Förhållningssätt när du leder föräldragrupp är att tänka på hur råd formuleras

Det är oundvikligt, ibland måste vi ge råd. För barnmorskan eller barnsjuksköterskan som är experter är rådgivning vardag. Men även om man är expert är det viktigt att fundera på hur råden formuleras.

Ordvalet kan bli avgörande: man kan, man bör eller man ska, är exempel på hur vi ibland formulerar oss. Men även om jag använder det försiktigare man kan istället för man ska kan det bli missuppfattningar.

Det beror på vad deltagaren hör och lägger för värdering i det jag säger. Även om föräldragruppsledaren säger att man kan börja med smakportioner till barnet vid en viss tidpunkt i barnets liv uppfattas det gärna som ett ska eftersom det är just i egenskap av expert ledaren ger rådet. Därför är det alltid bra att ge alternativ och skapa en diskussion även kring råden så att råden förblir just råd. (Sedan finns det förstås råd som är fasta och definitiva, men det är en annan sak.)

Hur värderar jag deltagarnas åsikter, tankar och frågor?

Förhållningssättet handlar också om mina egna värderingar. Min syn på föräldraskap, jämställdhet och annat.

Mina värderingar är just mina, men jag tjänar på att regelbundet reflektera kring hur jag möter föräldrar. Om du till exempel har en föräldragrupp och tycker att papporna som medverkar är duktiga för att de är där betyder ju det att du värderar deras insats på ett annat sätt än mammornas.

Det kanske också är så att jag riktar vissa frågor till den ena eller andra parten. Pappan får svara på vissa frågor medan mamman får svara på helt andra frågor.

Så sätt igång självreflektionen redan nu! Fundera på om du märker någon skillnad i de frågor du ställer till mamman respektive pappan.

Vad är din erfarenhet av detta? Vad tycker du är viktigast när du leder en grupp? Berätta genom att lämna en kommentar!

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Utbildning Jämställt föräldrastöd

Anpassad utbildning för barnmorskor, BVC-personal och andra inom den perinatala vårdkedjan som möter föräldrar. 

 • Kunskap och inspiration
 • Verktyg och metoder för att hålla föräldragrupper
 • Bli bättre på pappa/partner/HBTQ
 • Behöver din mottagning en jämställdhetspolicy
 • Du är själv med och påverkar innehållet

Kursledare: Mats Berggren och Nils Pettersson

Bild från metodkurs_litenBild från öppen förskola_liten

Heldag eller halvdag? Vi anpassar!

 • Hur möter och tillgodoser jag båda föräldrarnas behov på ett jämställt sätt?
 • Studier visar att bättre verksamhet behövs för pappa/partner.
 • Idag vet vi även att pappor kan få förlossningsrelaterad depression.
 • Hur kan jag variera arbetet i gruppen så att det passar alla deltagarna?
 • Innehåll som inkluderar pappa/partner på ett bra sätt.
 • Amning och jämställdhet? Hot eller möjlighet?
 • Heldag eller halvdag

Efter 10 år av jämställdhetsutbildningar för föräldrar, barnmorskor, barnsjuksköterskor och andra har vi med hjälp av alla våra engagerade deltagare utvecklat innehållet ytterligare. Du får en kreativ, lärorik och inspirerande dag med massor av tips och trix för att göra ditt möte med föräldrar och barn roligare, lättare och mer givande.

För mer info och/eller prisuppgift.

Kontakta:

Mats Berggren

0707-89 04 74

mats.berggren@mfj.se

eller

Nils Pettersson

073-650 97 96

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här: