Ledarskap och enkelhet – nyckeln till en bra föräldragrupp

ledarskapDet handlar om ledarskap och enkelhet. Men för att ta det från början: du kanske läste vårt senaste nyhetsbrev och klickade dig vidare till vår film om pappagrupper. Det gillar vi. Men vad är egentligen hemligheten med pappagrupper i vår regi? 

Alla deltagarna i filmen verkade nöjda som de flesta av våra tusentals pappagruppdeltagare. Och ja, det finns några missnöjda också.

I någon mån framgick det ju hur en pappagrupp går till. Den hemligheten kan jag inte uttrycka bättre än när vi hade besök från Sydafrika på kansliet och beskrev vårt arbete med fäder. ”The beauty of this is the simplicity”, utbrast någon.

Sådant blir vi glada av. Och hen har rätt. Det är enkelhet som är fundamentet i vår pappagruppsverksamhet. Men missta dig inte, enkelhet är också en utmaning eftersom det kräver en hel del av både ledaren och deltagaren för att effekten av deltagandet ska spela roll. Det handlar också om ledarskap.

För ledaren är det ofta alltför lätt och lockande att gå in i föreläsar- eller expertrollen. Kanske när gruppen är tyst, kanske när någon tar alltför stor plats, kanske när vi känner oss tvungna att ge svar som deltagarna egentligen har själva.

Och det är just det där sista som är det svåra, att verkligen lyssna och sprida frågan vidare i gruppen och få deltagarna att hitta sina egna svar och lösningar. Vi som kanske är rutinerade föräldrar eller experter på små barn och föräldraskap, vi som har hållit massor av grupper – vi vill så gärna berätta vad vi vet.

Det är här hemligheten med enkelhet kommer in och det handlar om hur vi ser på lärande och förmågor. Eller för att ställa en retorisk fråga: när tror du att vi lär oss mest, när någon talar om för oss hur det är eller när vi hittar svaren i oss själva?

Jag vet, det är abstrakt och därför får du ett konkret exempel här:

En förälder i gruppen frågar hur de ska få sitt barn att sova på natten. Som erfaren förälder vet du att det knappast finns några definitiva lösningar, som expert känner du till metoder, barnens utveckling och du vet hur andra föräldrar resonerar.

Du har att välja på och du kan berätta allt detta eller något av det. Troligtvis kommer föräldrarna också uppskatta att du berättar. Ändå kan en undra om expertens information glöms så snart föräldern har kommit hem eller om den går in genom ena örat och ut genom det andra.

Tänk om vi istället väljer en annan väg som exempelvis innebär att vi på olika sätt låter föräldrarna själva besvara frågan genom att diskutera och reflektera tillsammans och på så sätt locka fram deras egna svar och lösningar. Frågor som hur gör ni nu? Vilka metoder finns det? Vad har fungerat och inte fungerat för er? Varför tror ni barn har svårt att sova på natten?

För grejen är att när en själv hittar kunskapen och svaren så lär en sig också mest. Det är inte det att det är fel på det du kan, det är bara det att när du uttalar saker som expert kommer många deltagare också låsa sig vid din åsikt. Och det vill du nog inte.

Så den enkla hemligheten är att det vi gör i pappagruppen är att stimulera till reflektion och samtal och komma bort från tanken att man kan lära sig föräldraskap av andra och istället lära sig att lita på sin egen intuition och förmåga.

Idag är det viktigare än någonsin.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Involvera föräldern som inte kommer till föräldragruppen

Alla säger samma sak: det är svårt att få papporna till föräldragrupper på BVC. Skälen till det tycks vara många: pappor känner inte att föräldragruppen har ett innehåll som riktar in sig på föräldrarnas samarbete och möter deras behov. Andra tycker inte att det är någon idé när de ändå är och jobbar. Några går dit en gång och kommer inte tillbaka på följande träffar. 

Det är i alla fall vad vi hör när vi är ute och jobbar.

Om du har upplevt samma sak när du leder föräldragruppen kanske den här bloggposten innehåller goda nyheter! Även den som inte är med i gruppen kan bli involverad om du följer några enkla tips. I ett längre perspektiv kan det också ge resultat i form av flera pappor i grupperna.

Här är några möjligheter att inkludera:

Hemuppgifter

Syftet med föräldragrupper är ju att det ska gynna hela familjen. Barnet och den av parterna som inte är närvarande i gruppen. Hemuppgifter kan vara ett sätt att involvera och inkludera den som inte deltar vid mötestillfället. Här är några tips:

 • Ta hem en fråga att diskutera med partnern och berätta sedan i gruppen hur ni tänkte
 • Ta reda på några fakta kring en fråga eller ett ämne tillsammans. Exempelvis om barns sömn, amning eller något annat. Berätta för gruppen vad ni funnit.
 • Gör en cirkel för livspusslet med tårtbitar som visar tillvaron som den ser ut idag och som de önskar att den ska se ut i framtiden. Kan innehålla exempelvis: arbetstid, familjetid, egentid, partid. Berätta sedan i gruppen.

Hur du pratar och möter föräldragruppen

Du kanske inte tror det, men ditt sätt att möta gruppen får effekter på i vilken grad partnern involveras. I grund och botten har det att göra med vad du förutsätter kring partnerns deltagande, både när de deltar och inte deltar.

Några exempel:

 • Ger du onödigt mycket beröm till pappor som kommer till gruppen?
 • Hjälper du pappor extra mycket vid besöken?
 • Förutsätter du att en av föräldrarna är huvudansvarig för barnet?
 • Tycker du att det är svårt att veta vad du ska ta upp när papporna är med?

Jag vet att det här kan vara lite provocerande, men det spelar faktiskt en stor roll hur du möter respektive part. Och just de här exemplen är sådant vi ofta hör.

Träffarnas innehåll i föräldragruppen

Vi har skrivit mycket om träffarnas innehåll här på bloggen. Och även när vi håller utbildningar är det en fråga som intresserar många och ständigt kan utvecklas. Ofta är innehållet också det som är svårast att åstadkomma, det kräver ju en viss förberedelsetid som inte alla har. Bra då att det finns några genvägar att skapa detta innehåll.

Här är några tips:

 • Fråga föräldrarna vad de vill ta upp i föräldragruppen när de kommer till besöken
 • Tillverka en liten enkätlapp med frågor om vad föräldrarna vill ta upp i gruppen. Ibland är det lättare än att säga det när man sitter med en hel grupp.
 • Dela upp möten i en informationsdel och en diskussionsdel
 • Anknyt ofta och gärna till den icke ammande partnerns viktiga roll som stöd i den processen
 • Ignorera aldrig frågor som du tycker inte är relevanta eller dumma.

Det sista betyder bara att det ibland kan vara svårt att urskilja vad någonting står för. Om en förälder vill prata om bilbarnstolar så kan det kanske kännas som om det inte hör hemma i föräldragruppens samtal. Men det kan ju också stå för en omtanke och börjar man med bilbarnstolen kan du ganska lätt komma vidare till andra omvårdnadsfrågor.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Förhållningssätt när du leder föräldragrupp

rostiga verktyg

Igår var det pappagrupper igen, både jag och min kollega Mats Berggren höll grupper på olika platser i Stockholm. Trots att vi sammantaget har jobbat riktigt länge med att leda pappagrupper behöver vi ibland reflektera kring hur vi faktiskt förhåller oss som ledare i föräldragrupper. Här kommer några hållpunkter: 

Ge information och föra diskussioner på ett sätt som inkluderar båda föräldrarna, även den som inte är där just då

Det är förstås enklast att inkludera de föräldrar som befinner sig i rummet. Men det är inte ovanligt att vi som ledare (i alla fall händer det mig ibland) håller oss inom bekvämlighets- och trygghetszonen i alltför hög grad. Vi glömmer att inkludera den av parterna i familjen som inte är där. Men det är viktigt att diskussionerna i föräldragruppen på ett eller annat sätt följer med hem till den andra föräldern. Arbetet med föräldragrupper betyder enligt hur vi ser det att informationen och kunskapen ska komma hela familjen till godo.

Tips:

 1. Gör en uppgift tillsammans, till exempel en cirkel som delas i tårtbitar efter hur en vecka ser ut tidsmässigt när det gäller arbete, familj, intressen/egen tid, etc.
 2. När en fråga diskuteras i gruppen går det alltid att fråga hur de tror att partnern där hemma skulle tänka om det.
 3. Frågor att ta med hem för diskussion. Till exempel: vad innebär jämställdhet för oss i vår familj?
 4. Ett material att läsa tillsammans och reflektera kring. Till exempel en artikel, bloggtext eller ett kapitel ur någon bok om att fostra barn.
 5. Gör något oväntat och trevligt för din partner där hemma och berätta om det nästa gång föräldragruppen ses.

Att undvika att föra diskussioner i gruppen utifrån fasta sanningar?

Det är lätt att hämma diskussioner genom att börja med ”sanningen” och sedan fråga deltagarna vad de tycker. Ett sätt är att börja från andra hållet: ”Vad har ni hört om smakportioner?” ”Vad har ni hört om barns sömn och vad anser ni om det ni hört?” ”Hur ser ni på amning?” ”Hur tror ni det är bäst att göra när barnen ska sova?”

Det vill säga att om jag vill få deltagarna att diskutera/reflektera måste vi utgå från deras egna tankar och idéer.

Förhållningssätt när du leder föräldragrupp är att tänka på hur råd formuleras

Det är oundvikligt, ibland måste vi ge råd. För barnmorskan eller barnsjuksköterskan som är experter är rådgivning vardag. Men även om man är expert är det viktigt att fundera på hur råden formuleras.

Ordvalet kan bli avgörande: man kan, man bör eller man ska, är exempel på hur vi ibland formulerar oss. Men även om jag använder det försiktigare man kan istället för man ska kan det bli missuppfattningar.

Det beror på vad deltagaren hör och lägger för värdering i det jag säger. Även om föräldragruppsledaren säger att man kan börja med smakportioner till barnet vid en viss tidpunkt i barnets liv uppfattas det gärna som ett ska eftersom det är just i egenskap av expert ledaren ger rådet. Därför är det alltid bra att ge alternativ och skapa en diskussion även kring råden så att råden förblir just råd. (Sedan finns det förstås råd som är fasta och definitiva, men det är en annan sak.)

Hur värderar jag deltagarnas åsikter, tankar och frågor?

Förhållningssättet handlar också om mina egna värderingar. Min syn på föräldraskap, jämställdhet och annat.

Mina värderingar är just mina, men jag tjänar på att regelbundet reflektera kring hur jag möter föräldrar. Om du till exempel har en föräldragrupp och tycker att papporna som medverkar är duktiga för att de är där betyder ju det att du värderar deras insats på ett annat sätt än mammornas.

Det kanske också är så att jag riktar vissa frågor till den ena eller andra parten. Pappan får svara på vissa frågor medan mamman får svara på helt andra frågor.

Så sätt igång självreflektionen redan nu! Fundera på om du märker någon skillnad i de frågor du ställer till mamman respektive pappan.

Vad är din erfarenhet av detta? Vad tycker du är viktigast när du leder en grupp? Berätta genom att lämna en kommentar!

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Enkla tips för dig som leder föräldragrupper

föräldragrupperDu leder föräldragrupper. Du träffar en grupp för första träffen. Du känner dig förstås lite nervös eller kanske undrar du hur du ska kunna tillgodose alla behov hos deltagarna och besvara alla frågor. Du vill ju ge gruppen ett bra innehåll.

Kanske har du inte heller hunnit förbereda dig tillräckligt eftersom du har massor av andra uppgifter. Tro oss, vi vet hur det känns. Nu har vi goda nyheter åt dig: det finns okomplicerade lösningar.  Här får du tre enkla tips som gör arbetet med gruppen lite enklare och ger deltagarna ett mervärde:

Tips 1: Deltagarpresentationen

Gör deltagarpresentationen till din idébank. Du kan göra en lathund på ett whitboard eller ett blädderblock där du skriver ner punkter som stöd för deltagarna.

Viktigt att du formulerar punkterna så att deltagarna måste ta ställning. Exempel på lathund:

 • Namn
 • När vi får barn eller när vi fick barn och i så fall vad barnet heter.
 • Det här kommer vi/jag vara bra på som föräldrar.
 • Jag/vi tror att livet kommer förändras ungefär så här.
 • Ett påstående, ex: Det är viktigt att föräldrarna verkligen kan allt från början i sitt föräldraskap.

(Fler förslag på det här kan du få om du kontaktar oss eller går någon av våra kurser/utbildningar.)

Tips 2: Skapa en idé/materialbank

Om du har svårt att hinna planera dina träffar innehållsmässigt kan det vara en god idé att skaffa en materialbank. Filmer vet vi att många använder som diskussionsunderlag. Andra exempel på material är:

Artiklar om lämpliga ämnen att diskutera kring

Forskningsresultat som kan vara lämpliga att ta upp till diskussion

Bilder att diskutera kring

Utskrivna papper med påståenden som deltagarna kan diskutera kring i grupper. (Klicka på PÅSTÅENDEN ATT ANVÄNDA I FÖRÄLDRAGRUPPEN så får du några förslag att använda eller låta dig inspireras av.)

Utskrivna papper med frågor kring vilka förändringar i livet den första tiden med barnet innebär. Viktigt att frågorna inkluderar båda föräldrarna.

Tips 3: Inkludera och tänk brett

En föräldragrupp är till för alla föräldrar. Även den som eventuellt inte är närvarande. Vi vet ju att du som personal har ett krav på dig att leverera information, vilket förstås är viktigt. Ändå är det kanske viktigare att funderar på hur du inkluderar alla och för diskussionen.

Inkludera

Var inte rädd för vad du tror är ovidkommande frågor. En pappas fråga om säkerhet i bilen, barnvagnsmodeller eller hur det ska gå att få ihop andra ansvar i livet med familjelivet är ofta ingången till det som är viktigt, nämligen det jämställda föräldraskapet.

Här gäller det att ställa frågorna på ett sätt som för diskussionen vidare. Tycker du att det är svårt att veta hur du ska ställa frågorna ska du veta att det är något du måste träna på. En bra början är att tänka som en reporter: När? Var? Hur? Varför? Vem? Vilka?

Tänk brett

Synen på föräldraskap är för många resultatet av vad de läst, hört och tagit del av i andra sammanhang. Du kan medverka till att de föräldrar du träffar börjar tänka själva kring detta.

Det betyder att du behöver ha ett förhållningssätt som ifrågasätter och vänder på vedertagna idéer. Nu behöver du ju inte själv stå för allt detta. Du kan som tidigare nämnts hitta på påståenden eller ta fram material som står för detta.

Vill du fördjupa dig i detta kan du alltid anmäla dig till vår metodkurs. Klicka här för mer information.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här: