Ledarskap och enkelhet – nyckeln till en bra föräldragrupp

ledarskapDet handlar om ledarskap och enkelhet. Men för att ta det från början: du kanske läste vårt senaste nyhetsbrev och klickade dig vidare till vår film om pappagrupper. Det gillar vi. Men vad är egentligen hemligheten med pappagrupper i vår regi? 

Alla deltagarna i filmen verkade nöjda som de flesta av våra tusentals pappagruppdeltagare. Och ja, det finns några missnöjda också.

I någon mån framgick det ju hur en pappagrupp går till. Den hemligheten kan jag inte uttrycka bättre än när vi hade besök från Sydafrika på kansliet och beskrev vårt arbete med fäder. ”The beauty of this is the simplicity”, utbrast någon.

Sådant blir vi glada av. Och hen har rätt. Det är enkelhet som är fundamentet i vår pappagruppsverksamhet. Men missta dig inte, enkelhet är också en utmaning eftersom det kräver en hel del av både ledaren och deltagaren för att effekten av deltagandet ska spela roll. Det handlar också om ledarskap.

För ledaren är det ofta alltför lätt och lockande att gå in i föreläsar- eller expertrollen. Kanske när gruppen är tyst, kanske när någon tar alltför stor plats, kanske när vi känner oss tvungna att ge svar som deltagarna egentligen har själva.

Och det är just det där sista som är det svåra, att verkligen lyssna och sprida frågan vidare i gruppen och få deltagarna att hitta sina egna svar och lösningar. Vi som kanske är rutinerade föräldrar eller experter på små barn och föräldraskap, vi som har hållit massor av grupper – vi vill så gärna berätta vad vi vet.

Det är här hemligheten med enkelhet kommer in och det handlar om hur vi ser på lärande och förmågor. Eller för att ställa en retorisk fråga: när tror du att vi lär oss mest, när någon talar om för oss hur det är eller när vi hittar svaren i oss själva?

Jag vet, det är abstrakt och därför får du ett konkret exempel här:

En förälder i gruppen frågar hur de ska få sitt barn att sova på natten. Som erfaren förälder vet du att det knappast finns några definitiva lösningar, som expert känner du till metoder, barnens utveckling och du vet hur andra föräldrar resonerar.

Du har att välja på och du kan berätta allt detta eller något av det. Troligtvis kommer föräldrarna också uppskatta att du berättar. Ändå kan en undra om expertens information glöms så snart föräldern har kommit hem eller om den går in genom ena örat och ut genom det andra.

Tänk om vi istället väljer en annan väg som exempelvis innebär att vi på olika sätt låter föräldrarna själva besvara frågan genom att diskutera och reflektera tillsammans och på så sätt locka fram deras egna svar och lösningar. Frågor som hur gör ni nu? Vilka metoder finns det? Vad har fungerat och inte fungerat för er? Varför tror ni barn har svårt att sova på natten?

För grejen är att när en själv hittar kunskapen och svaren så lär en sig också mest. Det är inte det att det är fel på det du kan, det är bara det att när du uttalar saker som expert kommer många deltagare också låsa sig vid din åsikt. Och det vill du nog inte.

Så den enkla hemligheten är att det vi gör i pappagruppen är att stimulera till reflektion och samtal och komma bort från tanken att man kan lära sig föräldraskap av andra och istället lära sig att lita på sin egen intuition och förmåga.

Idag är det viktigare än någonsin.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Använd påståenden för att få föräldragruppen att snacka – föräldragruppsmetodik

GruppmetodikFöräldragruppsmetodik behöver inte vara komplicerad. Det finns många sätt att engagera en föräldragrupp. En bra metod är att tillhandahålla ett antal påståenden som deltagarna får ta ställning till.  

Gruppen kan vara stor eller bestå av deltagare som inte gärna pratar i grupp. Du kanske inte har hunnit förbereda dig ordentligt innan du träffar gruppen. Då kan det vara bra att låta gruppen engagera sig själv. Det är en bra gruppmetodik.

Du har en bunt utskrivna A4 med påståenden. Om du inte har tid att göra en själv just nu kan du ladda ner den här: Påståenden jämställdhet med öppna påståenden eller den här pdf-filen: Påståenden jämställdhet-hela med hela påståenden.

 • Du delar upp gruppen i några lämpliga grupper med följande instruktioner:
 • Diskutera minst tre av påståendena.
 • Utse en i gruppen som antecknar och en som sedan ska redovisa gruppens åsikter.
 • Ge deltagarna en lämplig tidsram.

När tiden har gått får grupperna berätta om diskussionen och diskutera sins emellan.

En annan variant är att deltagarna står upp mitt i rummet. Du läser upp ett påstående som de sedan håller med om eller inte håller med om och går till anvisade platser i rummet beroende på vad de väljer.

Därefter får de diskutera inom respektive grupp och sedan mellan gruppen som höll med respektive inte höll med.

Lite om att skriva påståenden

Påståenden blir bäst om de:

 • Utmanar
 • Inte innehåller färdiga lösningar
 • Kan tolkas på många olika sätt
 • Ger nya insikter

Du kan också skriva hela påståenden eller påståenden med öppna slut. Exempel:

Helt påstående: Det är viktigt att ta till sig experternas råd om hur man fostrar barn.

Öppet påstående: Första tiden med barn är viktig för föräldrarnas relation därför att…

Det här är för övrigt ett exempel på vad du får jobba med om du deltar i vår kurs Jämställt föräldrastöd. En kurs som du förstås kan anmäla dig och din vårdcentral till. Klicka här så kommer du direkt till anmälningssidan.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Involvera föräldern som inte kommer till föräldragruppen

Alla säger samma sak: det är svårt att få papporna till föräldragrupper på BVC. Skälen till det tycks vara många: pappor känner inte att föräldragruppen har ett innehåll som riktar in sig på föräldrarnas samarbete och möter deras behov. Andra tycker inte att det är någon idé när de ändå är och jobbar. Några går dit en gång och kommer inte tillbaka på följande träffar. 

Det är i alla fall vad vi hör när vi är ute och jobbar.

Om du har upplevt samma sak när du leder föräldragruppen kanske den här bloggposten innehåller goda nyheter! Även den som inte är med i gruppen kan bli involverad om du följer några enkla tips. I ett längre perspektiv kan det också ge resultat i form av flera pappor i grupperna.

Här är några möjligheter att inkludera:

Hemuppgifter

Syftet med föräldragrupper är ju att det ska gynna hela familjen. Barnet och den av parterna som inte är närvarande i gruppen. Hemuppgifter kan vara ett sätt att involvera och inkludera den som inte deltar vid mötestillfället. Här är några tips:

 • Ta hem en fråga att diskutera med partnern och berätta sedan i gruppen hur ni tänkte
 • Ta reda på några fakta kring en fråga eller ett ämne tillsammans. Exempelvis om barns sömn, amning eller något annat. Berätta för gruppen vad ni funnit.
 • Gör en cirkel för livspusslet med tårtbitar som visar tillvaron som den ser ut idag och som de önskar att den ska se ut i framtiden. Kan innehålla exempelvis: arbetstid, familjetid, egentid, partid. Berätta sedan i gruppen.

Hur du pratar och möter föräldragruppen

Du kanske inte tror det, men ditt sätt att möta gruppen får effekter på i vilken grad partnern involveras. I grund och botten har det att göra med vad du förutsätter kring partnerns deltagande, både när de deltar och inte deltar.

Några exempel:

 • Ger du onödigt mycket beröm till pappor som kommer till gruppen?
 • Hjälper du pappor extra mycket vid besöken?
 • Förutsätter du att en av föräldrarna är huvudansvarig för barnet?
 • Tycker du att det är svårt att veta vad du ska ta upp när papporna är med?

Jag vet att det här kan vara lite provocerande, men det spelar faktiskt en stor roll hur du möter respektive part. Och just de här exemplen är sådant vi ofta hör.

Träffarnas innehåll i föräldragruppen

Vi har skrivit mycket om träffarnas innehåll här på bloggen. Och även när vi håller utbildningar är det en fråga som intresserar många och ständigt kan utvecklas. Ofta är innehållet också det som är svårast att åstadkomma, det kräver ju en viss förberedelsetid som inte alla har. Bra då att det finns några genvägar att skapa detta innehåll.

Här är några tips:

 • Fråga föräldrarna vad de vill ta upp i föräldragruppen när de kommer till besöken
 • Tillverka en liten enkätlapp med frågor om vad föräldrarna vill ta upp i gruppen. Ibland är det lättare än att säga det när man sitter med en hel grupp.
 • Dela upp möten i en informationsdel och en diskussionsdel
 • Anknyt ofta och gärna till den icke ammande partnerns viktiga roll som stöd i den processen
 • Ignorera aldrig frågor som du tycker inte är relevanta eller dumma.

Det sista betyder bara att det ibland kan vara svårt att urskilja vad någonting står för. Om en förälder vill prata om bilbarnstolar så kan det kanske kännas som om det inte hör hemma i föräldragruppens samtal. Men det kan ju också stå för en omtanke och börjar man med bilbarnstolen kan du ganska lätt komma vidare till andra omvårdnadsfrågor.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Hur du får föräldragruppen att snacka – gruppmetodik

Som ledare kan det vara en skrämmande känsla att leda en diskussion om ämnen som våld, alkohol, risker, separationer och annat. Inte bara skrämmande, förresten. Det kan vara svårt också.

Men innan du går vidare! Som bonus för att du läser texten här på bloggen får du gratiskompendiet Hur du får föräldragruppen att snacka om du klickar på länken.

Hur ska du göra för att inte skriva deltagarna på näsan och undvika att någon känner sig utpekad.

Det finns lösningar som gör det enklare, avlastar samtalsledaren och dessutom ger mer för deltagarna. Titta på den här listan:

 • Träffens inledning
 • Översikt
 • Material
 • Bikupor
 • Egeninformation

Det är strukturen, här får du förklaringen:

Var noggrann vid träffens inledning

Om ni har träffats tidigare, vilket ni bör ha gjort innan ni tar upp svåra frågor, kan dagens första tio minuter vara det som avgör hur diskussionen fortlöper senare under träffen.

Redogör för din avsikt genom att vara öppen. ”Idag ska vi tala om…”

Motivet för att behandla ett svårt ämne är viktigast och ska helst lyfta frågan så att den förs på ett generellt plan. Till exempel kan du hänvisa till ett par talande fakta som lyfter bort frågan från föräldrarna själva. ”Forskning visar att…” ”Riskerna är störst när…” etc.

Det allra viktigaste motivet är dock att vi faktiskt alltid tar upp de här frågorna för barnets skull och ur barnets perspektiv.

Understryk att samtalet förs i generella ordalag och har som syfte att medvetandegöra föräldrar om hur barnet påverkas.

Påpeka att du är samtalsledare och inte den som avgör vad som är rätt och fel.

Sist: gör en hur-är-läget-runda där varje deltagare/par får berätta lite om vad som hänt sedan sist och avsluta med en reflektion kring det tänkta ämnet. Den som inte vill reflektera kan hoppa över.

Översikt

Översikten har syftet att stödja diskussionen. Använd en översikt i form av några enkla punkter på ett blädderblock eller en whiteboard. Exempelvis om ämnet är skakade barn:

 • Varför tror ni att det händer somliga men inte andra?
 • När tror ni risken är som störst?
 • Hur kan föräldrarna på ett aktivt sätt förebygga riskerna?

Material

Använd olika typer av material att diskutera kring. En broschyr, en forskningssammanfattning, en film, eller en kort artikel kan duga bra. Syftet är återigen att lyfta bort diskussionen från föräldrarna själva.

Bikupor

Dela gruppen i mindre grupper. Förbered med några frågor eller påståenden att lämna i varje grupp och låt deltagarna diskutera individuellt.

Egeninformation

Du är expert på många frågor. I det här fallet är det ett pedagogiskt knep att inte agera expert utan överlämna det åt deltagarna. Vi förutsätter inte att de här deltagarna är våldsverkare, alkoholister eller vad det nu är för ämne. Vi förutsätter istället att de via diskussionen med andra får egna insikter.

Det är ofta enkelt. Om någon yttrar att de undviker att dricka alkohol för att det inte är bra för barnet, kan den som tänkte annat förmås att tänka på sitt eget beteende.

Eller för att säga det på ett annat sätt: människor ändrar inte beteende för att någon säger åt dem att göra det. De får inte heller insikter för att någon talar om hur det är. De påverks och ändrar insikter för att de lyssnar och påverkas av hur andra tänker och gör.

Var så god! Som en lite bonus för att du läser vårt nyhetsbrev här på vår nya blogg får du kompendiet Hur du får föräldragruppen att snacka!

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

 • Det finns inget om det här ännu

Pappagrupper, vad är det bra för?

Det var väl ett evigt tjat om pappagrupper. Vad ska det vara bra för? Föräldraskapet är ju ett gemensamt projekt. Jag håller med, men tänkte ändå lista några skäl till varför just pappagrupper är en bra grej. 

© Scott Pehrson

Han är ju också förälder. Bild: © Scott Pehrson

Pappan är fortfarande en bifigur inom mödra- och barnhälsovården

”Det var jag som fick fylla i alla papper, det var jag som fick svara på frågor, det var mig personalen vände sig till”, berättade en mamma när hon efter något år såg tillbaka på tiden som gravid och första tiden med barnet i den film om pappagrupper som snart är färdig.

I ett samtal med en bvc-sjuksköterska om pappor i föräldragruppen sa hon: ”Men papporna vill bara prata om bilbarnstolar.”

Det är också vår erfarenhet att pappor ofta känner sig som en utanförstående figur i de här sammanhangen. Säkert av många olika skäl, synen på vem som är huvudförälder, okunskap och bristande jämställdhet.

Men många av de föräldrar vi träffar efterlyser just det vi diskuterar i pappagruppen, exempelvis samarbete kring barnet, förändringar i livet och i relationer, funderingar kring den egna föräldrarollen.

Pappagrupper ger anpassad förberedelse under graviditeten

Låt oss se det som det är: när barnet kommer till världen föds två föräldrar. Båda har behov av kunskap, information och reflektion kring barnet och den nya rollen i livet. Viss information är relaterad till medicinska frågor, annat till barnets allmänna välmåga.

Andra frågor handlar om föräldrarnas relation och om förändringar i livet när man får barn.

Alla föräldrar har praktiska frågor men också ”inre” frågor kring sin egen förmåga och oförmåga. Somliga stöter på svårigheter som sömnlöshet eller funderingar på vad som är rätt och fel.

Ja, ni förstår. Poängen är att det finns inte en enda fråga som är till bara för den ena föräldern. Alla frågor kring barnet och det nya livet tillhör båda föräldrarna. Hur skulle det kunna vara på något annat sätt.

Men dagens vård utgår från (förlåt mig alla hårt jobbande barnmorskor och bvc-sköterskor) att mammor är huvudföräldern. Men peka ut en enda fråga som är enbart mammans.

Pappagruppen ökar jämställdheten i familjen

Många tänker att pappagrupper är en mansgrej. Jag svarar bestämt nej. Pappagruppen ska ge mervärde till familjen. Det är bara det att vi stödjer män i att engagera sig, bli mer aktiva och skapa sig en medvetenhet om vad livet med barn innebär. Diskussionen i pappagruppen ska lyftas hem och fortsätta i familjen.

Och så blir det oftast. Vissa gånger till den grad att mammorna har bett att få egna grupper med samma innehåll. Vi måste inse att information är något man kan få hur mycket som helst av men att reflektion, tankearbete och diskussion tillsammans med andra om livet som förälder är något som måste till.

Vi har utvärderingar som visar att män som deltagit i pappagrupp tar ett större ansvar i sina barns liv om vi pratar om involvering i barnens vardag, hämta och lämna på förskolan, medvetenhet om vad barnet behöver, tar en stor del av omsorgen av barnet.

Vi vet att män som deltagit pappagrupp i snitt tar ut en större andel av föräldraledigheten än genomsnittspappan.

Vi vet att pappor som går bredvid och väntar sitt första barn eller som är nybliven förälder har massor av frågor och funderingar.

Om vi inte möter honom då kanske det inte är så underligt att han inte tar ut föräldraledighet eller engagerar sig som han borde.

Det är precis det mötet ett jämställt föräldrastöd riktar in sig på: möt båda föräldrarna på ett likvärdigt sätt utifrån deras behov. Och för att öka jämställdheten .

Den här texten finns också på nilspettersson.nu

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här: