Premiär för filmen om pappagrupper

Män för Jämställdhets projektet Jämt föräldraskap samlade några före detta deltagare i pappagrupper, deras partners och barn för att tala om vad pappornas deltagande i pappagrupper betytt för papporna själva men också för deras familjer. Budskapet är klart: det behövs ett jämställt föräldrastöd som möter och involverar båda föräldrarna. Ping till landstingspolitikerna i Stockholms Läns Landsting och i andra Landsting. Vi menar att om ni menar allvar med att män ska ta ut mer föräldraledighet och involvera sig i högre grad som föräldrar är pappagrupper ett bra sätt åstadkomma det.

Här är filmen!

Ett extra stort tack till Carl Myrén som producerat.

Om du inte kan se filmen här så kan du se den på Youtube genom att klicka här>>

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

 • Det finns inget om det här ännu

Jämställt föräldrastöd – Inspirationsdag i Västerås 8 september 2014

Föreningen Sveriges Pappagruppsledare i Samverkan bjuder in till en inspirationsdag i Västerås 8 september 2014 Namnlös

Föräldrautbildning i förändring mot ett jämställt föräldrastöd

Hur kan vi förändra föräldrastödet till ett modernt, inkluderande och jämställt föräldrastöd för alla föräldrar? Hur kan ett sådant föräldrastöd se ut? Vad behövs? Vad innebär ett jämställt föräldrastöd? Vi riktar oss till dig som är föräldragruppsledare, personal inom mödra- och barnhälsovården, forskare, politiker, student, blivande eller nybliven förälder. Hjärtligt välkommen! Förmiddag 9.00 –12.00 Erfarenheter kring att förbereda pappor inför och under det tidiga föräldraskapet.

 • Fika och introduktion till dagen
 • Tema 1 – Föräldrastöd för män. Vad är en pappagrupp och hur gynnas barnen? (Peter Breife)
 • Tema 2 – Svenska pappagrupper på export. Den svenska modellen i andra kontexter och en längtan efter ett annat föräldraskap. (Mats Berggren)
 • Tema 3 – Pappagrupper i Västmanland. Kan vi öka engagemanget i länet? (Mikael Larsson)

Paus för lunch och mingel, 12.00 – 13.00. Eftermiddag 13.00 –16.00 Erfarenhetsutbyte och diskussion Moderator: Nils Pettersson, Män för Jämställdhet Korta föredragningar och gruppdiskussioner där du för möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer med andra. Exempel på teman:

 • Gemensamma nämnare för arbete i pappagrupper
 • Metoder, ledarskap och innehåll
 • Kvalitetssäkring
 • Utvärdering och sammanfattning

Plats:

Kyrkbacksgården (Konferensrum Djäknen)

Västra Kyrkogatan 10-12 (150 m från Domkyrkan)

Västerås

Kyrkbacksgården ligger en knapp kvarts promenad från stationen.

Om man kommer med bil kan man antingen parkera i Parkeringshuset i shoppingcentret Igor eller påparkeringen vid Biskopsgränden. Det finns en del parkeringar pågatorna runt Kyrkbacksgården och har man tur är någon ledig.

Länk: Kyrkbacksgården på karta Om du inte har en elektronisk kopia av inbjudan kan du hitta länken påvår Facebookgrupp ”Sveriges Pappagruppsledare”. Kostnad: Avgiften är 200 kr och dåingår medlemskap i föreningen under ett år samt fika under workshopen. För föreningens aktuella medlemmar är deltagande utan kostnad men bindande. Kostnad för lunch ingår inte. Anmälan: Sista anmälningsdag är 18 augusti, därefter i mån av plats. Anmälan görs till Mats Berggren via mailmats.berggren@mfj.se och samtidig betalning av deltagaravgiften till postgiro 4538074-8, ange ditt namn samt SPS 8/9. Det går bra att anmäla sig för medverkan halvdag, men dåvill vi veta det innan. Kontakt: För ytterligare information, kontakta Peter Breife via mailpeter.breife@comhem.se eller telefon 0707-806415. Ladda ner inbjudan som pdf: Inbjudan temadag 140908

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

 • Det finns inget om det här ännu

Utbildningsdag i jämställt föräldrastöd

rostiga verktygrostiga verktygrostiga verktygrostiga verktygrostiga verktygrostiga verktygrostiga verktygPå begäran och med finfina utvärderingar från våra tidigare utbildningar tar vi oss nu ut i landet för att hålla vår heldagsutbildning ”Jämställt föräldrastöd” för personal inom den perinatala vårdkedjan.

Kursen innehåller konkreta, användbara verktyg och metoder för att erbjuda ett jämställt föräldrastöd på BVC, MVC och Familjecentraler.

”Mycket användbart, ska bli roligt att leda föräldragrupper nu.”

Barnmorska Malmö

”Det är första gången som en kursledare förstår hur vi arbetar!”

Barnsjuksköterska Stockholm

”Jättebra, trevlig dag, jag fick med mig precis det jag ville och behövde. Tack!” Barnsjuksköterska Stockholm

Kursdagen ger deltagarna möjlighet att jobba fram lämpliga material och metoder för att möta dagens föräldrar. Fokus riktas mot deltagarnas egna erfarenheter samt korta inspirerande föreläsningar. Vi jobbar tillsammans fram innehåll och metoder som kan vara användbara i arbetet med att möta dagens föräldrar. Målet är att skapa en plattform för det fortsatta arbetet med föräldrar och öka möjligheterna till att ge ett jämställt föräldrastöd.

Vill du ha utbildningen på plats lokalt på din mottagning /klinik?

10-15 personer är ett bra antal att delta. Men vi är flexibla.

Vår senaste utbildning på Södersjukhuset fick 9,1 i betyg av 10 möjliga av de 17 deltagarna.

Kontakta oss för en bokning!

Kursinnehåll

 • Metodkursen är en heldagsutbildning och innehåller en rad olika moment som föreläsningar varvat med grupparbete.
 • Kunskap och Inspiration
 • Verktyg och metoder för att hålla föräldragrupper
 • Bli bättre på pappa/partner/HBT
 • Behöver din mottagning en jämställdhetspolicy?
 • Amning och Jämställdhet
 • Ha en mottagning som möter föräldrar och barn med ett genusperspektiv
 • Du är själv med och påverkar innehållet

 

Kursledare:

Mats Berggren och Nils Pettersson, verksamma inom riksorganisationen Män för Jämställdhet

Kursledare: Mats Berggren och Nils Pettersson, Jämt Föräldraskap (MFJ)

 • För mer information och för prisförfrågan och bokning kontakta:
  mats.berggren@mfj.se   Tel:070-7 89 04 74
  nils.pettersson@mfj.se   Tel: 073- 650 97 96


Efter 10 år av jämställdhetsutbildningar för föräldrar, barnmorskor, barnsjuksköterskor och andra har vi med hjälp av alla våra duktiga deltagare utvecklat innehållet ytterligare.

Du får en, kreativ, lärorik och inspirerande dag med massor av tips och trix för att göra ditt arbete roligare, lättare och mer givande i mötet med föräldrar och barn.

Enkelt – Konkret – Användbart

 Vill du ha mer info? Eller vill du ha en offert för en utbildning på just din ort? Kontakta oss här!

Referens: Lotta Lindfors, Vårdutvecklare BHV Stockholm.

anncharlotte.lindfors@sodersjukhuset.se

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Rapport från ett seminarium med Rädda Barnen i Bukarest

Det är lika bra att säga direkt. Jag hann inte träffa några vampyrer under mitt besök i Bukarest. Men väl ett helt gäng fantastiska människor från Moldavien, Kosovo, Albanien, Canada och Sverige. Jag var där för Män för Jämställdhets räkning.

Min insats handlade om att berätta om hur vi tänker kring att jobba med pappagrupper. Senare genomförde jag en workshop där ca 10 deltagare fick prova på att delta i en pappagrupp. 

Men det visste det visste dom inte förrän efter halva tiden. Så jag lurade in dom lite i det. Det verkade som att de tyckte det var ett bra grepp. Men det fina var själva diskussionen.

Beskrivning av föräldraskapet

Min avsikt var att locka ur deltagaren en generell beskrivning av förutsättningar, frågor som kan finnas för föräldrar i allmänhet och för pappor i synnerhet i deras respektive kontexter.

Här fick jag ett visst perspektiv på föräldraskapet – nämligen att det på en och samma gång har olika förutsättningar beroende av kontext samtidigt som mycket mer än jag trodde också är gemensamt.

Flexibla jobb – mer tid för barn men också mer jobb

En sådan sak var hur flexibla arbeten som kan utföras hemma och vid olika tider på dygnet kan göra föräldrar mer flexibla och mer tillgängliga för sina barn. Intrycket var att fler pappor är mer engagerade i barnen tack vare det. Å andra sidan kan avgränsningen mellan arbete och privatliv bli svårare att dra. Det går alltid att jobba vid datorn och modern teknik pockar på uppmärksamhet. Att prioritera är inte alltid lätt. 

När det gäller utövande föräldraskap finns det förstås också en orättvisa eftersom långt ifrån alla har sådana jobb. Livspusslet blir helt enkelt svårare att lägga. 

Den stora skillnaden, som det uttrycktes här, verkar vara synen på hur  man fostrar barn. Pappor får tydligen ofta rollen som upprätthållare av disciplinen hos barnen. Att tillrättavisa eller straffa barn med våld är inte ovanligt. 

Föräldrarnas relation

Jag ställde också frågor som jag också brukar ställa i pappagrupper här hemma. Hur ser ni att relationer förändras när barn kommer in i bilden? Hur gör föräldrar för att jobba på relationen? 

Jag möttes av tystnad och fick formulera om: Hur tror ni familjen och barnet påverkas av att föräldrarna också jobbar på relationen sins emellan? Det här var, tror jag en fråga som åtminstone dom deltagarna som hade barn, hade tänkt på men kanske inte formulerat själva.

Till slut blev det en livlig diskussion som visade att det nog fanns en hel del att jobba med i det avseendet.  

Alkohol och föräldraskap

Jag fick också en specifik fråga om vi någonsin hade problem med män som kom berusade till grupperna. Det därför att det redan finns ett arbete med pappor och pappagrupper, men ett av problemen i Bukarest är att män alltför ofta kommer till grupperna berusade. 

Alkoholen är en betydande faktor när det gäller våld mot barn och i familjer. 

Föräldragrupper i Kanada

Det var ju också det som seminariet handlade om: våld mot barn och hur Rädda Barnen kan jobba med det i den här kontexten. Därför höll också Joan E Durrant, professor i Family Sciences, en föreläsning om hur de jobbar med föräldragrupper för föräldrar som upplever sig aggressiva. Det med goda resultat. Det var riktigt intressant att lyssna på. 

Hon betonade framför allt två saker, nämligen vikten av att rekrytera rätt ledare och nödvändigheten av utvärderingar av sådan verksamhet. Dessutom berättade hon ingående om deras metod för att enkelt uttryckt lära föräldrar att kommunicera med sina barn och lämna ett destruktivt våldsmönster. 

Jag hoppas verkligen att jag får tillfälle att lära mig mer om detta. Det jag verkligen tyckte om var den där viljan till förändring. 

Och det sammanfattar också en hel del av mina känslor efter denna resa. Några av kollegorna på Män för Jämställdhet (Våldspreventivt centrum) är i Ohio och lär mer om våldspreventivt arbete, min kollega Mats Berggren kom för någon dag sedan från Vitryssland där han jobbar i ett Sida-finansierat jämställdhetsprojekt. Andra av mina kollegor jobbar på andra håll i världen. Sedan är det alla andra organisationer som jobbar. Tänk om vi på något sätt kunde föra samma alla människor som jobbade så intensivt med frågor om våld mot barn och kvinnor, jämställdhet och barns rättigheter över allt i världen, ta fram all kompetens och göra något gemensamt på en och samma gång – då skulle det inte ta lång tid innan världen blev ett bättre ställe för alla. 

Det tror i alla fall jag. 

Den här bloggposten finns också på nilspettersson.nu

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Jämställt föräldrastöd – en ny utbildning

Thumbs upDen första april var vi på Södersjukhuset och höll utbildning för ett gäng engagerade och intresserade barnsjuksköterskor. Det var premiären för en ny version av vad vi tidigare kallade ”Metoder och verktyg för föräldragruppsledare”. Den nya utbildningen ”Jämställt föräldrastöd” inriktar sig inte bara på föräldragrupper utan på hela BVC-mottagningens struktur ur ett genusperspektiv.

Förändringen är egentligen enkel, kursen är en heldag istället för en halvdag. Vi föreläser mindre och lägger mer tonvikt på deltagarnas egna lösningar. Visst kan vi en del om att leda föräldragrupper och skapa ett innehåll, men det kan också ni som jobbar direkt med föräldrarna. Men huvudparten av dagen tittar vi över hela vår verksamhet ur ett jämställdhets och genusperspektiv.

De korta inspirationsföreläsningar vi gör är just menade att inspirerar diskussionen och de egna lösningarna som deltagarna nästan alltid har själva. Så blev det också denna premiäromgång. Diskussionen var livlig och deltagarna lämnade slutade dagen med grunderna till några föräldraträffar, ett embryo till jämställdhetspolicy och, hoppas vi, en vilja till att jobba mer med att möta föräldrar på ett mer jämställt sätt.

Av utvärderingarna att döma var det ett gäng mycket nöjda deltagare. Nu har vi testat och vi fick redan under dagen flera förfrågningar om nästa kurs, för nu ville deltagarna också skicka sina kollegor.

Är ni intresserade av att vi kommer och håller kursen på din mottagning, din familjecentral, eller i din stad? Kontakta oss Här!

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

 • Det finns inget om det här ännu